Гончар Ольга Трохимівна

Микола Костомаров: постать історика на тлі епохи

2017

Гончар О. Т. Микола Костомаров: постать історика на тлі епохи [Текст]: [монографія] / Ольга Гончар; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - Київ: Ін-т історії України, 2017. - 273 с. - Бібліогр. в підрядк. прим. - Імен. покажч.: 263-273.

К2-195181

У монографії розглядається постать Миколи Костомарова як українського історика, письменника і громадського діяча. Здійснено аналіз сучасної української історіографії, яка висвітлює наукову, публіцистичну та громадську діяльність вченого з огляду на його україноцентричну позицію. Значну увагу приділено міждисциплінарному дискурсу вітчизняного костомаровознавства. Висвітлено погляди Миколи Костомарова на ключові питання української історії та культури. Наукова творчість вченого розглядається у світлі джерел особового походження.

Для істориків, костомаровознавців та широкого кола читачів.

Фонд відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Надійшло у квітні 2018

 

Останні надходження

Федоренко Владислав Леонідович
Тараненко Владимир Иванович
Тараненко Владимир Иванович
Магда Евгений Валериевич
Плоский Віталій Олексійович
Коструб Віктор
Савицький Ігор Васильович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання