Кононенко Василь Петрович

Модернізація Гетьманщини: проекти козацької адміністрації 1687-1764 рр.

2017

Кононенко В. П. Модернізація Гетьманщини: проекти козацької адміністрації 1687-1764 рр. [Текст]: [монографія] / Василь Кононенко; [відп. ред. Т. Чухліб]; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - Київ: Ін-т історії України, 2017. - 304 с.: іл.

К2-195166

У книзі охоплено та проаналізовано найяскравіші проекти реформ української адміністрації Гетьманщини. Вивчення модернізаційних змін, які впроваджувалися козацькою елітою, - це тема, котра містить великий евристичний потенціал у студіях над українською автономією кінця 1680 - початку 1760-х рр. Результати проведених наукових розвідок сприяють переосмисленню ролі та значення козацької адміністрації у вітчизняній історії. Дослідження адресується історикам, історіографам, викладачам, студентам, учителям та всім, хто цікавиться минулим України.

Фонд відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Надійшло у квітні 2018

 

Останні надходження

Федоренко Владислав Леонідович
Тараненко Владимир Иванович
Тараненко Владимир Иванович
Магда Евгений Валериевич
Плоский Віталій Олексійович
Коструб Віктор
Савицький Ігор Васильович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання