Модернізація Гетьманщини: проекти козацької адміністрації 1687-1764 рр.

Кононенко Василь Петрович

Модернізація Гетьманщини: проекти козацької адміністрації 1687-1764 рр.

2017

Кононенко В. П. Модернізація Гетьманщини: проекти козацької адміністрації 1687-1764 рр. [Текст]: [монографія] / Василь Кононенко; [відп. ред. Т. Чухліб]; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - Київ: Ін-т історії України, 2017. - 304 с.: іл.

К2-195166

У книзі охоплено та проаналізовано найяскравіші проекти реформ української адміністрації Гетьманщини. Вивчення модернізаційних змін, які впроваджувалися козацькою елітою, - це тема, котра містить великий евристичний потенціал у студіях над українською автономією кінця 1680 - початку 1760-х рр. Результати проведених наукових розвідок сприяють переосмисленню ролі та значення козацької адміністрації у вітчизняній історії. Дослідження адресується історикам, історіографам, викладачам, студентам, учителям та всім, хто цікавиться минулим України.

Фонд відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Надійшло у квітні 2018

 

Останні надходження

Строґац Стівен
Байзелл Шон
Пінкер Стівен
Форсайт Марк
Гарин Игорь Иванович
Теґмарк Макс
Chun, Seung-hun.
Марчук, Іван Степанович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання