Модернізація Гетьманщини: проекти козацької адміністрації 1687-1764 рр.

Кононенко Василь Петрович

Модернізація Гетьманщини: проекти козацької адміністрації 1687-1764 рр.

2017

Кононенко В. П. Модернізація Гетьманщини: проекти козацької адміністрації 1687-1764 рр. [Текст]: [монографія] / Василь Кононенко; [відп. ред. Т. Чухліб]; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - Київ: Ін-т історії України, 2017. - 304 с.: іл.

К2-195166

У книзі охоплено та проаналізовано найяскравіші проекти реформ української адміністрації Гетьманщини. Вивчення модернізаційних змін, які впроваджувалися козацькою елітою, - це тема, котра містить великий евристичний потенціал у студіях над українською автономією кінця 1680 - початку 1760-х рр. Результати проведених наукових розвідок сприяють переосмисленню ролі та значення козацької адміністрації у вітчизняній історії. Дослідження адресується історикам, історіографам, викладачам, студентам, учителям та всім, хто цікавиться минулим України.

Фонд відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Надійшло у квітні 2018

 

Останні надходження

Mykhaylenko, Valery V.
Балаґе, Ґільєм
Балаґе, Ґільєм
Каппелер, Андреас
Плохій, Сергій Миколайович
Гіґз, Ліз Кертіс
Степанчук Юрій Степанович
Дубовий Олексій Володимирович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання