Журнал фізики та інженерії поверхні

2017

Журнал фізики та інженерії поверхні [Текст]: наук. журн./ Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Нац. акад. наук України. - Харків. - 2017. - Т.2. - №1.

Б/Ж029966/2017/2/1

Журнал заснований у 2016. Виходить кожного кварталу.

«Журнал фізики та інженерії поверхні» висвітлює досягнення і проблеми плазмових, радіаційних, лазерних та комплексних фізичних технологій, а також дослідження процесів формування тонких плівок та модифікації поверхонь матеріалів, фізичних властивостей виникаючих структур, проблем економіки та підготовки кадрів у галузі високих технологій.

«Журнал физики и инженерии поверхности» освещает достижения и проблемы плазменных, радиационных лазерных и комплексных физических технологий, а также исследования процессов формирования тонких пленок и модификации поверхностей материалов, физических свойств возникающих структур, проблем экономики и подготовки кадров в области высоких технологий.

«Journal of Surface Physics and Engineering» highlights the achievements and problems of plasma. radiation, laser and complex physical technologies as well as research ofthin film formation and surface modification, physical properties of resulting structures, economic issues and education іn the field of high technologies.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у травні 2018

 

Останні надходження

Яворська, Надія Петрівна
Федорчак, Олексій Євстахійович
Макстон, Ґрем
Семихат, Віктор Дмитрович
Волошин, Любов Василівна
Шактер, Рафаель
Почепцов, Георгий Георгиевич
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання