Гриценко Андрій Андрійович

Архітектоніка економічної безпеки

2017

Гриценко А. А. Архітектоніка економічної безпеки [Текст]: монографія / А. А. Гриценко; Нац. акад. наук України, ДУ ''Ін-т економіки та прогнозування НАН України''. - Київ: Ін-т економіки та прогнозування, 2017. - 223 с.: іл.

К2-195436

У монографії визначено предмет і метод архітектоніки економічної безпеки, що втілено у розкритті закономірностей внутрішньої будови безпечного розвитку економічної системи на основі сходження від абстрактного до конкретного. З'ясовано основні закони архітектопіки, серед яких виділено закони статики i динаміки, та сформульовано головні архітектонічні принципи економічної безпеки. Виявлено базову економічну деструкцію як фундаментальний чинник економічної небезпеки, що проявляється у низці диспропорцій і відтворюється у процесі функціонування економіки України, та запропоновано шляхи подолання деструкцій. Розкрито основні складові механізму безпечного економічного розвитку.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у травні 2018

 

Останні надходження

Яворська, Надія Петрівна
Федорчак, Олексій Євстахійович
Макстон, Ґрем
Семихат, Віктор Дмитрович
Волошин, Любов Василівна
Шактер, Рафаель
Почепцов, Георгий Георгиевич
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання