Архітектоніка економічної безпеки

Гриценко Андрій Андрійович

Архітектоніка економічної безпеки

2017

Гриценко А. А. Архітектоніка економічної безпеки [Текст]: монографія / А. А. Гриценко; Нац. акад. наук України, ДУ ''Ін-т економіки та прогнозування НАН України''. - Київ: Ін-т економіки та прогнозування, 2017. - 223 с.: іл.

К2-195436

У монографії визначено предмет і метод архітектоніки економічної безпеки, що втілено у розкритті закономірностей внутрішньої будови безпечного розвитку економічної системи на основі сходження від абстрактного до конкретного. З'ясовано основні закони архітектопіки, серед яких виділено закони статики i динаміки, та сформульовано головні архітектонічні принципи економічної безпеки. Виявлено базову економічну деструкцію як фундаментальний чинник економічної небезпеки, що проявляється у низці диспропорцій і відтворюється у процесі функціонування економіки України, та запропоновано шляхи подолання деструкцій. Розкрито основні складові механізму безпечного економічного розвитку.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у травні 2018

 

Останні надходження

Строґац Стівен
Байзелл Шон
Пінкер Стівен
Форсайт Марк
Гарин Игорь Иванович
Теґмарк Макс
Chun, Seung-hun.
Марчук, Іван Степанович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання