Інформаційна безпека суб

Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна

Інформаційна безпека суб'єктів господарювання: проблеми теорії та практики правозастосування

2017

Нашинець-Наумова А. Ю. Інформаційна безпека суб'єктів господарювання: проблеми теорії та практики правозастосування [Текст]: монографія / А. Ю. Нашинець-Наумова; за заг. ред. Курила В. І. - Київ: Гельветика, 2017. - 385 с.

К2-195417

У монографії пропонуються до розгляду концептуальні й теоретико-практичні основи забезпечення інформаційної безпеки суб'єктів господарювання.

Книга розрахована на науковців, аспірантів, докторантів, державних службовців, законодавців, які переймаються проблемами правового захисту інформації загалом і безпеки інформації суб'єктів господарювання зокрема. Може бути корисною під час викладання й вивчення у вищих навчальних закладах навчальних дисциплін «Інформаційне право», «Правовий режим інформації з обмеженим доступом», «Міжнародне інформаційне право» та низки інших, що пов'язані з правовим регулюванням суспільних відносин щодо інформації.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у травні 2018

 

Останні надходження

Mykhaylenko, Valery V.
Балаґе, Ґільєм
Балаґе, Ґільєм
Каппелер, Андреас
Плохій, Сергій Миколайович
Гіґз, Ліз Кертіс
Степанчук Юрій Степанович
Дубовий Олексій Володимирович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання