Радиоэлектроника и информатика

2017

Радиоэлектроника и информатика [Текст]: науч.-техн. журн./ Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. - Харьков, 2017. - N 4. - Виходить кожного кварталу.

Б /Р509869/2017/4

Журнал включен в международные наукометрические базы Index Copernicus, Google Scholar, Cyberleninka, OECSP, OAJI, Scholar Steer, SIS, CiteFactor, TIU Наппоуег, 120R, National Library of Ukraine named after Vemadsky V.I. (NBUV).

Відповідно до рішення Атестаційної колегії МОН України щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 12 грудня 2017 р., затвердженого 28 грудня 2017 р. наказом N2 1714 “Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 12 грудня 2017 року” Міністерства освіти і науки України, журнал ''Радіоелектроніка та інформатика'' поновлено в Переліку наукових фахових видань України у галузі технічних та фізико-математичних наук.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у травні 2018

 

Останні надходження

Федоренко Владислав Леонідович
Тараненко Владимир Иванович
Тараненко Владимир Иванович
Магда Евгений Валериевич
Плоский Віталій Олексійович
Коструб Віктор
Савицький Ігор Васильович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання