Радиоэлектроника и информатика

2017

Радиоэлектроника и информатика [Текст]: науч.-техн. журн./ Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. - Харьков, 2017. - N 4. - Виходить кожного кварталу.

Б /Р509869/2017/4

Журнал включен в международные наукометрические базы Index Copernicus, Google Scholar, Cyberleninka, OECSP, OAJI, Scholar Steer, SIS, CiteFactor, TIU Наппоуег, 120R, National Library of Ukraine named after Vemadsky V.I. (NBUV).

Відповідно до рішення Атестаційної колегії МОН України щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 12 грудня 2017 р., затвердженого 28 грудня 2017 р. наказом N2 1714 “Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 12 грудня 2017 року” Міністерства освіти і науки України, журнал ''Радіоелектроніка та інформатика'' поновлено в Переліку наукових фахових видань України у галузі технічних та фізико-математичних наук.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у травні 2018

 

Останні надходження

Веллман Франсис
Мицик Вадим Федорович
Васильєв Олексій
Эриксон Эдвард
Тесла Никола
Корнев Андрей Юрьевич
Волощенко Станіслав
Ґодін Сет
В'ятрович Володимир Михайлович
Сазерленд Джефф
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання