Український математичний журнал

2018

Український математичний журнал [Текст]: наук. журнал/ Нац. акад. наук України, Ін-т магнетизму. - Київ: Наукова думка. - 2018. - Т.70. - №2. - Шифр Б. - Виходить щомісячно.

М/Б /У384715/2018/70/2

''Український математичний журнал'' публікує статті з усіх напрямків фундаментальної та прикладної математики, переважно з алгебри, геометрії та топології, диференціальних рівнянь та математичної фізики. теорії ймовірностей та теорії випадкових процесів, функціонального аналізу та теорії функцій.

Розрахований на наукових працівників - математиків та мсханіків, а також на викладачів вузів та студентів старших курсів математичних факультетів.

''Украинский математический журнал'' публикует статьи по всем направлениям фундаментальной и прикладной математики, преимущественно по алгебре, геометрии и топологии, дифференциальным уравнениям и математической физике, теории вероятностей и теории случайных процессов, функциональному анализу и теории функций.

Рассчитан на научных работников — математиков и механиков, а также на преподавателей вузов и студентов старших курсов математических факультетов.

“Ukrainian Mathematical Journal” focuses on research papers in the principal fields of pure and applied mathematics, mainly in algebra, geometry and topology, differential equations and mathematical physics, probability theory and theory of stochastic processes, functional analysis and theory of functions.

For researchers and students in the field of mathematics.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у травні 2018

 

Останні надходження

Яворська, Надія Петрівна
Федорчак, Олексій Євстахійович
Макстон, Ґрем
Семихат, Віктор Дмитрович
Волошин, Любов Василівна
Шактер, Рафаель
Почепцов, Георгий Георгиевич
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання