Хімія, фізика та технологія поверхні

Хімія, фізика та технологія поверхні

2018

Хімія, фізика та технологія поверхні [Текст]/ Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. - Київ. - 2018. - Т9. - № 1. - Виходить кожного кварталу.

Б /Х233574/2018/9/1

У журналі публікуються оригінальні наукові й оглядові статті за результатами досліджень актуальних питань хімії, фізики та технології поверхні. Тематика видання охоплює теоретичне та експериментальне вивчення фізичних, фізико-хімічних та біомедичних аспектів поверхневих явищ, адсорбційних та хімічних процесів на поверхні дисперсних твердих тіл, формування молекулярних і супрамолекулярних структур на межі поділу фаз, а також нанорозмірних та наноструктурованих матеріалів і покриттів.

Видання вдається українською, російською, та англійською мовами.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у травні 2018

 

Останні надходження

Степанчук Юрій Степанович
Дубовий Олексій Володимирович
Мочернюк Наталія Дмитрівна
Геніш Олександр Віталійович
Бурбело, Михайло Йосипович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання