Довгань Жанна Миколаївна

Менеджмент у банку

2017

Довгань Ж. М. Менеджмент у банку [Текст]: підручник / Ж. М. Довгань; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль: ТНЕУ, 2017. - 512 с.

К2-195539

У підручнику викладено теоретичні та практичні питання менеджменту у банку. Подані теми розкривають зміст банківського менеджменту, організації роботи та планування діяльності банку, методи та прийоми управління власним капіталом, активами і пасивами банку як щодо формування окремих комбінацій у структурі балансу, так і в процесі управління ризиками, ліквідністю i прибутковістю. Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей магістерського рівня підготовки, аспірантів, викладачів, а також спеціалістів-практиків, які цікавляться проблемами банківського менеджменту.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у травні 2018

 

Останні надходження

Говорущенко, Тетяна Олександрівна
Николози, Джозеф Д.
Воловник, Петро Володимирович
Шила, Анна
Скрябін, Кузьма
Міллард Кендіс
Рікардз Джеймс
Шарма Ручір
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання