Менеджмент у банку

Довгань Жанна Миколаївна

Менеджмент у банку

2017

Довгань Ж. М. Менеджмент у банку [Текст]: підручник / Ж. М. Довгань; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль: ТНЕУ, 2017. - 512 с.

К2-195539

У підручнику викладено теоретичні та практичні питання менеджменту у банку. Подані теми розкривають зміст банківського менеджменту, організації роботи та планування діяльності банку, методи та прийоми управління власним капіталом, активами і пасивами банку як щодо формування окремих комбінацій у структурі балансу, так і в процесі управління ризиками, ліквідністю i прибутковістю. Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей магістерського рівня підготовки, аспірантів, викладачів, а також спеціалістів-практиків, які цікавляться проблемами банківського менеджменту.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у травні 2018

 

Останні надходження

Строґац Стівен
Байзелл Шон
Пінкер Стівен
Форсайт Марк
Гарин Игорь Иванович
Теґмарк Макс
Chun, Seung-hun.
Марчук, Іван Степанович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання