Сопко Валерія Василівна

Інформаційні технології управлінського обліку

2017

Сопко В. В. Інформаційні технології управлінського обліку [Текст]: навч. посіб. / В. В. Сопко, Ю. П. Зима, Д. В. Головіна; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. - 272 с.

К2-195536

У навчальному посібнику розкрито основні аспекти проектувати, розробки, впровадження системи управлінської звітності із застосуванням інформаційних технологій. Розглянуто сутність, характеристику управлінської звітності, методику формування та склад показників основних її форм. Посібник допомагає в засвоєнні організаційних аспектів упровадження системи управлінської звітності на підприємстві в розумінні процесів документування розробки систем, методів проектування, концепцій інформаційних систем, у яких реалізуються завдання управлінської звітності. Окремий розділ присвячено можливостям ERP- систем у формуванні управлінської звітності на прикладі «Галактика ERP».

Навчальний посібник призначено студентам, викладачам, аспірантам і фахівцям, які цікавляться управлінською звітністю та побудовою її системи із застосуванням інформаційних технологій.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у травні 2018

 

Останні надходження

Федоренко Владислав Леонідович
Тараненко Владимир Иванович
Тараненко Владимир Иванович
Магда Евгений Валериевич
Плоский Віталій Олексійович
Коструб Віктор
Савицький Ігор Васильович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання