Коваль Ірина Федорівна

Комерціалізація прав інтелектуальної власності

2018

Коваль І. Ф. Комерціалізація прав інтелектуальної власності [Текст]: навч. посіб. / І. Ф. Коваль; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, НДІ інтелект. власності НАПрН України. - Київ: Юрінком Інтер, 2018. - 271 с.

К3-63686

Навчальний посібник розкриває навчальний матеріал з дисципліни «Комерціалізація прав інтелектуальної власності». На підставі аналізу чинного законодавства, правозастосовної практики, наукових досліджень в галузі права інтелектуальної власності висвітлено зміст, способи, правові форми комерціалізації прав на об'єкти інтелектуальної власності, підстави і механізм захисту прав інтелектуальної власності. Наводяться плани практичних занять, контрольні запитання і практичні завдання за кожною темою.

Посібник призначений для студентів, аспірантів, викладачів, юристів, економістів, а також усіх, хто цікавиться питаннями комерціалізації прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у травні 2018

 

Останні надходження

Волошин, Любов Василівна
Шактер, Рафаель
Почепцов, Георгий Георгиевич
Занусси, Кшиштоф
Смирнов, Вадим Николаевич
Ренчка, Інна Євгеніївна
Зиков, Ігор Семенович
Бець, Мар'яна Тіберіївна
Данько, Тетяна Іванівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання