Комерціалізація прав інтелектуальної власності

Коваль Ірина Федорівна

Комерціалізація прав інтелектуальної власності

2018

Коваль І. Ф. Комерціалізація прав інтелектуальної власності [Текст]: навч. посіб. / І. Ф. Коваль; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, НДІ інтелект. власності НАПрН України. - Київ: Юрінком Інтер, 2018. - 271 с.

К3-63686

Навчальний посібник розкриває навчальний матеріал з дисципліни «Комерціалізація прав інтелектуальної власності». На підставі аналізу чинного законодавства, правозастосовної практики, наукових досліджень в галузі права інтелектуальної власності висвітлено зміст, способи, правові форми комерціалізації прав на об'єкти інтелектуальної власності, підстави і механізм захисту прав інтелектуальної власності. Наводяться плани практичних занять, контрольні запитання і практичні завдання за кожною темою.

Посібник призначений для студентів, аспірантів, викладачів, юристів, економістів, а також усіх, хто цікавиться питаннями комерціалізації прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у травні 2018

 

Останні надходження

Строґац Стівен
Байзелл Шон
Пінкер Стівен
Форсайт Марк
Гарин Игорь Иванович
Теґмарк Макс
Chun, Seung-hun.
Марчук, Іван Степанович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання