Ботвінов Ростислав Геннадійович

Публічна служба особливого призначення в Україні

2017

Ботвінов Р. Г. Публічна служба особливого призначення в Україні [Текст]: монографія / Р. Г. Ботвінов; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. - Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2017. - 266 с.

К2-195616

Обґрунтовано теоретичні засади публічної служби особливого призначення та визначено її структуру, функції та принципи. Здійснено системний аналіз особливостей проходження публічної служби особливого призначення в Україні. Узагальнено підходи до модернізації публічної служби особливого призначення в контексті реформування державного управління.

Для вчених, що працюють у галузі знань «Публічне управління та адміністрування», викладачів, докторантів, аспірантів, слухачі в, державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у травні 2018

 

Останні надходження

Докінз Річард
Бохеньський Юзеф-Марія
Михалевич Ірина Юріївна
Косяк Сергей Николаевич
Лавер Олександр Георгійович
Орленко Микола Іванович
Хвильовий Микола Григорович
Сивицький Данило Йосипович
Тележенко Любов Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання