Ботвінов Ростислав Геннадійович

Публічна служба особливого призначення в Україні

2017

Ботвінов Р. Г. Публічна служба особливого призначення в Україні [Текст]: монографія / Р. Г. Ботвінов; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. - Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2017. - 266 с.

К2-195616

Обґрунтовано теоретичні засади публічної служби особливого призначення та визначено її структуру, функції та принципи. Здійснено системний аналіз особливостей проходження публічної служби особливого призначення в Україні. Узагальнено підходи до модернізації публічної служби особливого призначення в контексті реформування державного управління.

Для вчених, що працюють у галузі знань «Публічне управління та адміністрування», викладачів, докторантів, аспірантів, слухачі в, державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у травні 2018

 

Останні надходження

Веллман Франсис
Мицик Вадим Федорович
Васильєв Олексій
Эриксон Эдвард
Тесла Никола
Корнев Андрей Юрьевич
Волощенко Станіслав
Ґодін Сет
В'ятрович Володимир Михайлович
Сазерленд Джефф
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання