Капелюшний Валерій Петрович

Незламна і нескорена: національна еліта в Українській революції 1917-1921 років. Історіографічний нарис

2018

Капелюшний В. П. Незламна і нескорена: національна еліта в Українській революції 1917-1921 років. Історіографічний нарис [Текст]: монографія / Валерій Капелюшний, Олена Коваль. - Київ: Інтерсервіс, 2018. - 479 с.

К2-195640

Монографія присвячена дослідженню історіографії діяльності та ролі національної еліти в добу Української революції 1917—1921 рр. На широкому історіографічному та фактичному матеріалі досліджено провідні тенденції і основні етапи в нагромадженні знань з історії діяльності національної еліти та її' ролі в державотворчих процесах революційної доби. Авторами виявлено` систематизовано й охарактеризовано основні групи історіографічних джерел з досліджуваної проблеми з I917 р, до 2017 р. До історіографічного аналізу залучено основні публікації 3 проблеми українських і зарубіжних дослідників. Домінуюче місце посідає історіографічний аналіз наукового доробку сучасних вітчизняних дослідників. опублікованого в умовах державної незалежності України. Проаналізовано внесок дослідників у вивчення діяльності та державотворчої ролі політичної, військової, науково-освітянської, культурно-мистецької, духовної та дипломатичної еліти 1917—1921 pp.. Виокремлено коло проблем, що потребують подальшого

вивчення, переосмислення та наукової інтерпретації.

Книга розрахована на науковців. викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться історією та історіографією історії України.

Фонд відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Надійшло у травні 2018

 

Останні надходження

Веллман Франсис
Мицик Вадим Федорович
Васильєв Олексій
Эриксон Эдвард
Тесла Никола
Корнев Андрей Юрьевич
Волощенко Станіслав
Ґодін Сет
В'ятрович Володимир Михайлович
Сазерленд Джефф
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання