Біобезпека

2018

Біобезпека [Текст] : практ. порадник / [В. М. Запорожан, М. І. Бадюк, М. А. Андрейчин та ін.] ; за ред. В. М. Запорожана, М. І. Бадюка. - Одеса : Одеський медуніверситет, 2018. - 431 с. : іл. - Бібліогр. : с. 318-326. - ISBN 978-966-443-088-0

К4-26559

У практичному пораднику висвітлюються сучасні проблеми побудови системи біобезпеки в Україні. Основний акцент спрямований на питання нормативного регулювання біобезпеки та комплексний міжвідомчий підхід до становлення ефективної системи біобезпеки із врахуванням сучасних наукових досягнень і світового досвіду. Перелік питань, що висвітлюються, скомпоновано з погляду можливих негативних гібридних впливів на населення та економіку України з боку терористичних організацій та держав. Окремий розділ присвячено вимогам НАТО до біобезпеки багатонаціональних контингентів під час проведення миротворчих місій.
Для студентів і слухачів у межах додипломної та післядипломної освіти вищих навчальних закладів Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства оборони України, інших зацікавлених у цій проблематиці відомств України.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у червні 2018

 

Останні надходження

Федоренко Владислав Леонідович
Тараненко Владимир Иванович
Тараненко Владимир Иванович
Магда Евгений Валериевич
Плоский Віталій Олексійович
Коструб Віктор
Савицький Ігор Васильович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання