Політико-правові засади бюджету участі в системі демократичних практик: світовий досвід і Україна

Іщейкін Костянтин Євгенович

Політико-правові засади бюджету участі в системі демократичних практик: світовий досвід і Україна

2018

Іщейкін К. Є. Політико-правові засади бюджету участі в системі демократичних практик: світовий досвід і Україна [Текст]: монографія / К. Є. Іщейкін; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ: Юридична думка, 2018. - 402 с.

К2-195844

Розглянуто передумови зростання значення громадянської участі у сучасних політичних процесах та появи нових інструментів залучення громадян до процесів прийняття рішень, зокрема бюджету участі. Показано, що теоретичне обґрунтування нова модель участі отримала у концепціях учасницької та дорадчої демократії, а на практиці почала широко реалізовуватися з початку ХХІ ст.

Розкрито еволюцію цього феномена, передумови, що сприяли його впровадженню (зростання демократичного дефіциту, наростання кризових явищ у державному управлінні, децентралізаційні процеси) та класифіковано різновиди бюджетів участі.

Проаналізовано міжнародний досвід впровадження бюджетів участі, зокрема у Північній Америці та на Європейському континенті; особливості його запозичення різними країнами.

Розглянуто досвід українських міст, які почали реалізацію бюджету участі з 2015 року, визначено його особливості у порівнянні з міжнародною практикою, визначено позитивні й негативні наслідки застосування такого інструмента участі та розроблено рекомендації щодо його вдосконалення, у тому числі шляхом внесення змін до законодавства України.

Для науковців, викладачів, політиків, державних службовців, широкого загалу читачів, які прагнуть брати участь у суспільно-політичному житті.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у червні 2018

 

Останні надходження

Райх Девід
Забужко Оксана Стефанівна
Мартін Джордж
Рідлі Метт
Несбьо Ю
Чосер Джеффрі
Еріксен Томас Гілланд
Парахонський Борис Олександрович
Пелеш Кир Юліян
Провост Фостер
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання