Чарівне слово українських замовлянь

Шуляк Світлана Андріївна

Чарівне слово українських замовлянь

2018

Шуляк С. А. Чарівне слово українських замовлянь [Текст]: монографія / Світлана Шуляк; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. - Умань: Сочінський М. М., 2018. - 586 с.

К2-195875

У монографії досліджено системну лінгвістичну інтерпретацію мовної картини світу замовлянь, відображеної в їх структурі, семантиці та прагматиці в контексті реалізації магіко-впливової (волюнтативної) функції мови; уточнено дефініції магічного (сакрального) тексту, зокрема замовляння та вироблено критерії їх визначення; розроблено комплекс методів і прийомів досліджених текстів замовлянь; змодельовано мовну картину світу замовлянь (зокрема язичницького і християнського сегментів), відображеної в них системи концептів; здійснено лінгвістичний аналіз і лексикографічний опис художніх засобів мови замовлянь.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у червні 2018

 

Останні надходження

Шюц Альфред
Курилов Станислав Васильевич
Сорока Юрій Володимирович
Вітмор Джон
Тичина Андрій Геннадійович
Ґеральнік Пітер
Маслійчук Володимир Леонтійович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання