Горбенко Юрій Іванович

Побудування та аналіз систем, протоколів і засобів криптографічного захисту інформації

2015

Побудування та аналіз систем, протоколів і засобів криптографічного захисту інформації [Текст] : монографія / Горбенко Юрій Іванович ; за заг. ред. Горбенка Івана Дмитровича ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Приват. т-во ''Ін-т інформ. технологій''. - Харків : Форт, 2015 - .

Ч. 1 : Методи побудування та аналізу, стандартизація та застосування криптографічних систем. - 2015. - 959 с. : іл.

К4-24377

У монографії викладено стан, сутність і сучасні проблемні питання теорії та практики побудування, аналізу, синтезу та застосування методів і засобів криптографічного захисту інформації (КЗІ) та інформаційних ресурсів в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах. Основними завданнями цієї монографії автор вважає викладення сучасного стану та оцінки напрямів розвитку механізмів, методів, систем і засобів криптографічного захисту інформації, стандартизації та уніфікації криптографічних приміти¬вів на міжнародному, європейському та національному рівнях. Обґрунтування та застосування систем і засобів КЗІ орієнтоване на надання транскордонних електронних довірчих послуг.

Матеріал, що викладається, певною мірою розглядався у трьох монографіях [20, 22, 133], підручнику [21], навчальному посібнику [395] у статтях і патентах автора, а також, найголовніше, у більш ніж 45-ти НД ДКР, ДКР та розробках, що виконані за участі автора та широко застосовуються в Україні. Крім того, у монографії використано матеріали (з відповідними посиланнями на них), що отримані у співавторстві з іншими спеціалістами.

Враховуючи те, що темна розвитку сучасної криптографії та криптоаналізу набирають обертів, а також те, що в галузі криптології практично протягом менш ніж 10-ти років змінювався навіть математичний апарат І методи, що застосовуються, особлива увага у монографії приділяється методам криптоаналізу, що орієнтовані на квантовий комп'ютер. Одночасно зберігається спадкоємність [21-23, 140-141, 143-145,148-151]. Також зроблені спроби врахувати бурхливий розвиток інформаційно-телекомунікаційних систем щодо технологій хмарних обчислень.

Для науковців, розробників, експертів, магістрів та фахівців у сфері криптології та електронних довірчих послуг; підготовки аспірантів, магістрів і бакалаврів у галузі «Інформаційна безпека ».

Фонд відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів
Надійшло у березні 2016

 

Останні надходження

Шуляк Світлана Андріївна
Іщейкін Костянтин Євгенович
Діордіца Ігор Володимирович
Сиделковский Алексей Леонович
Говорущенко Тетяна Олександрівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання