Горбенко Юрій Іванович

Побудування та аналіз систем, протоколів і засобів криптографічного захисту інформації

2015

Побудування та аналіз систем, протоколів і засобів криптографічного захисту інформації [Текст] : монографія / Горбенко Юрій Іванович ; за заг. ред. Горбенка Івана Дмитровича ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Приват. т-во ''Ін-т інформ. технологій''. - Харків : Форт, 2015 - .

Ч. 1 : Методи побудування та аналізу, стандартизація та застосування криптографічних систем. - 2015. - 959 с. : іл.

К4-24377

У монографії викладено стан, сутність і сучасні проблемні питання теорії та практики побудування, аналізу, синтезу та застосування методів і засобів криптографічного захисту інформації (КЗІ) та інформаційних ресурсів в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах. Основними завданнями цієї монографії автор вважає викладення сучасного стану та оцінки напрямів розвитку механізмів, методів, систем і засобів криптографічного захисту інформації, стандартизації та уніфікації криптографічних приміти¬вів на міжнародному, європейському та національному рівнях. Обґрунтування та застосування систем і засобів КЗІ орієнтоване на надання транскордонних електронних довірчих послуг.

Матеріал, що викладається, певною мірою розглядався у трьох монографіях [20, 22, 133], підручнику [21], навчальному посібнику [395] у статтях і патентах автора, а також, найголовніше, у більш ніж 45-ти НД ДКР, ДКР та розробках, що виконані за участі автора та широко застосовуються в Україні. Крім того, у монографії використано матеріали (з відповідними посиланнями на них), що отримані у співавторстві з іншими спеціалістами.

Враховуючи те, що темна розвитку сучасної криптографії та криптоаналізу набирають обертів, а також те, що в галузі криптології практично протягом менш ніж 10-ти років змінювався навіть математичний апарат І методи, що застосовуються, особлива увага у монографії приділяється методам криптоаналізу, що орієнтовані на квантовий комп'ютер. Одночасно зберігається спадкоємність [21-23, 140-141, 143-145,148-151]. Також зроблені спроби врахувати бурхливий розвиток інформаційно-телекомунікаційних систем щодо технологій хмарних обчислень.

Для науковців, розробників, експертів, магістрів та фахівців у сфері криптології та електронних довірчих послуг; підготовки аспірантів, магістрів і бакалаврів у галузі «Інформаційна безпека ».

Фонд відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів
Надійшло у березні 2016

 

Останні надходження

Федоренко Владислав Леонідович
Тараненко Владимир Иванович
Тараненко Владимир Иванович
Магда Евгений Валериевич
Плоский Віталій Олексійович
Коструб Віктор
Савицький Ігор Васильович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання