Культура ділового спілкування

2018

Культура ділового спілкування [Текст]: навч. посіб. для слухачів магістер. програми зі спец. ''Публ. упр. та адміністрування'' / О. С. Пономарьов [та ін.]; Нац. техн. ун-т ''Харків. політехн. ін-т''. - Харків: НТУ ''ХПІ'', 2018. - 143 с.: іл. - Бібліогр.: с. 133-141.

К2-196058

Розглянуто сутність i природу ділового спілкування як важливого елемента культури управлінської діяльності та як одного з її проявів. Наведено основні
форми і принципи спілкування та його структуру. Показано психологічні особливості вербального та невербального спілкування. Проаналізовано прийоми ефективного впливу на людей в процесі управлінського спілкування.
Призначено для слухачів магістерської програми зі спеціальності «Адміністративний менеджмент», в тому числі для самостійної роботи.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у липні 2018

 

Останні надходження

Polyakov Maxim
Lukanov Yuriy
Тетлок Філіп
Збанацька Оксана Миколаївна
Кличко Володимир Володимирович
Шлегель Карл
Стеблюк Всеволод Володимирович
Лещенко Роман Миколайович
Єрмоленко Володимир
Міночкіна Ольга Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання