Культура ділового спілкування

Культура ділового спілкування

2018

Культура ділового спілкування [Текст]: навч. посіб. для слухачів магістер. програми зі спец. ''Публ. упр. та адміністрування'' / О. С. Пономарьов [та ін.]; Нац. техн. ун-т ''Харків. політехн. ін-т''. - Харків: НТУ ''ХПІ'', 2018. - 143 с.: іл. - Бібліогр.: с. 133-141.

К2-196058

Розглянуто сутність i природу ділового спілкування як важливого елемента культури управлінської діяльності та як одного з її проявів. Наведено основні
форми і принципи спілкування та його структуру. Показано психологічні особливості вербального та невербального спілкування. Проаналізовано прийоми ефективного впливу на людей в процесі управлінського спілкування.
Призначено для слухачів магістерської програми зі спеціальності «Адміністративний менеджмент», в тому числі для самостійної роботи.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у липні 2018

 

Останні надходження

Строґац Стівен
Байзелл Шон
Пінкер Стівен
Форсайт Марк
Гарин Игорь Иванович
Теґмарк Макс
Chun, Seung-hun.
Марчук, Іван Степанович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання