Методи та засоби обробки і передачі інформації в системах і мережах передачі даних

2015

Методи та засоби обробки і передачі інформації в системах і мережах передачі даних [Текст]: навч. посіб. / Т. М. Локтікова [та ін.]; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир: ЖДТУ, 2015. - 160 с.: іл. - Бібліогр.: с. 133-134.

К2-195968

Розглянуто питання побудови та функціонування сучасних інформаційно-управляючих телемеханічних комплексів і їх основних складових частин, елементної бази та програмного забезпечення ІУТК, інтерфейсів і протоколів передачі даних, використовуваних у даній галузі, конструктивного оформлення пристроїв ІУТК. Наведено приклади реалізації основних функціональних модулів ІУТК, а також підсистеми АСУТП на базі цих модулів.

Посібник укладено відповідно до програми дисципліни «Методи та засоби обробки і передачі інформації» для студентів, які навчаються за напрямами підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія», 6.050201 «Системна інженерія», а також для студентів інших напрямів, наприклад, 6.050202 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології».

Фонд основного книгосховища
Надійшло у липні 2018

 

Останні надходження

Плющ Леонід Іванович
Фукуяма Френсіс
Кульчицьки, Станіслав Владиславович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання