Методи та засоби обробки і передачі інформації в системах і мережах передачі даних

2015

Методи та засоби обробки і передачі інформації в системах і мережах передачі даних [Текст]: навч. посіб. / Т. М. Локтікова [та ін.]; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир: ЖДТУ, 2015. - 160 с.: іл. - Бібліогр.: с. 133-134.

К2-195968

Розглянуто питання побудови та функціонування сучасних інформаційно-управляючих телемеханічних комплексів і їх основних складових частин, елементної бази та програмного забезпечення ІУТК, інтерфейсів і протоколів передачі даних, використовуваних у даній галузі, конструктивного оформлення пристроїв ІУТК. Наведено приклади реалізації основних функціональних модулів ІУТК, а також підсистеми АСУТП на базі цих модулів.

Посібник укладено відповідно до програми дисципліни «Методи та засоби обробки і передачі інформації» для студентів, які навчаються за напрямами підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія», 6.050201 «Системна інженерія», а також для студентів інших напрямів, наприклад, 6.050202 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології».

Фонд основного книгосховища
Надійшло у липні 2018

 

Останні надходження

Вортман, Дмитро
Сластіон, Опанас Георгійович
Гутник, Людмила Миколаївна
Попович, Мирослав Володимирович
Литвиненко, Таміла Анатоліївна
Марценюк, Тамара Олегівна
Миславський, Володимир Наумович
Яневский, Даниил Борисович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання