Формування бізнес-моделі підприємства

Ткачук Ганна Юріївна

Формування бізнес-моделі підприємства

2016

Ткачук Г. Ю. Формування бізнес-моделі підприємства [Текст]: навч. посіб. / Ткачук Г. Ю., Кушніренко О. М.; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир: ЖДТУ, 2016. - 221 с.: іл.

К2-195978

У пропонованому навчальному посібнику комплексно розкрито актуальні питання, пов'язані з дослідженням організаційно-економічного механізму формування бізнес-моделі на сучасних підприємствах з метою більш ефективного управління ними.

Призначений для студентів, слухачів магістерських програм економічних вузів, підприємців, фінансових контролерів та аналітиків, менеджерів підприємств, працівників банків, консалтингових фірм і фінансових посередників. За допомогою посібника керівники та спеціалісти мають можливість набути базової підготовки з питань управління в господарській діяльності підприємств і навчитись приймати кваліфіковані управлінські рішення.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у липні 2018

 

Останні надходження

Строґац Стівен
Байзелл Шон
Пінкер Стівен
Форсайт Марк
Гарин Игорь Иванович
Теґмарк Макс
Chun, Seung-hun.
Марчук, Іван Степанович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання