Формування бізнес-моделі підприємства

Ткачук Ганна Юріївна

Формування бізнес-моделі підприємства

2016

Ткачук Г. Ю. Формування бізнес-моделі підприємства [Текст]: навч. посіб. / Ткачук Г. Ю., Кушніренко О. М.; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир: ЖДТУ, 2016. - 221 с.: іл.

К2-195978

У пропонованому навчальному посібнику комплексно розкрито актуальні питання, пов'язані з дослідженням організаційно-економічного механізму формування бізнес-моделі на сучасних підприємствах з метою більш ефективного управління ними.

Призначений для студентів, слухачів магістерських програм економічних вузів, підприємців, фінансових контролерів та аналітиків, менеджерів підприємств, працівників банків, консалтингових фірм і фінансових посередників. За допомогою посібника керівники та спеціалісти мають можливість набути базової підготовки з питань управління в господарській діяльності підприємств і навчитись приймати кваліфіковані управлінські рішення.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у липні 2018

 

Останні надходження

Mykhaylenko, Valery V.
Балаґе, Ґільєм
Балаґе, Ґільєм
Каппелер, Андреас
Плохій, Сергій Миколайович
Гіґз, Ліз Кертіс
Степанчук Юрій Степанович
Дубовий Олексій Володимирович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання