Ткачук Ганна Юріївна

Формування бізнес-моделі підприємства

2016

Ткачук Г. Ю. Формування бізнес-моделі підприємства [Текст]: навч. посіб. / Ткачук Г. Ю., Кушніренко О. М.; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир: ЖДТУ, 2016. - 221 с.: іл.

К2-195978

У пропонованому навчальному посібнику комплексно розкрито актуальні питання, пов'язані з дослідженням організаційно-економічного механізму формування бізнес-моделі на сучасних підприємствах з метою більш ефективного управління ними.

Призначений для студентів, слухачів магістерських програм економічних вузів, підприємців, фінансових контролерів та аналітиків, менеджерів підприємств, працівників банків, консалтингових фірм і фінансових посередників. За допомогою посібника керівники та спеціалісти мають можливість набути базової підготовки з питань управління в господарській діяльності підприємств і навчитись приймати кваліфіковані управлінські рішення.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у липні 2018

 

Останні надходження

Polyakov Maxim
Lukanov Yuriy
Тетлок Філіп
Збанацька Оксана Миколаївна
Кличко Володимир Володимирович
Шлегель Карл
Стеблюк Всеволод Володимирович
Лещенко Роман Миколайович
Єрмоленко Володимир
Міночкіна Ольга Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання