Стабільність ринків обігових фінансових інструментів: онтологічно-регуляційний дискурс

Кравчук Ігор Святославович

Стабільність ринків обігових фінансових інструментів: онтологічно-регуляційний дискурс

2018

Кравчук І. С. Стабільність ринків обігових фінансових інструментів: онтологічно-регуляційний дискурс [Текст]: монографія / І. С. Кравчук; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль: ТНЕУ, 2018. - 492 с.: іл.

К2-196317

У монографії ґрунтовно досліджуються теоретичні та прикладні аспекти розвитку ринку обігових фінансових інструментів y площині забезпечення його стабільного функціонування. Використовуючи сучасні досягнення міжнародного наукового середовища в аналізі ринкової нестабільності, охарактеризовано індикатори визначення ринкових порушень як на основі екзогенного зараження, так і в результаті внутрішньої циклічності розвитку фінансових ринків. Розкрито особливості сучасних трендів банківництва, інвестиційних фондів i приватних пенсійних інституцій, які визначають потребу вдосконалення регуляційного середовища Запропоновано оригінальні ідеї щодо модернізації регуляцій функціонування організаторів торгівлі фінансовими інструментами, пост-трансакційної інфраструктури та учасників ринку (інституційних інвесторів).

Книга може бути корисною фахівцям у сфері фінансових ринків, викладачам, аспірантам і студентам відповідних спеціальностей вищих навчальних закладів, працівникам регуляторних органів фінансової системи, усім, хто цікавиться проблемами підтримки фінансової стабільності.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у липні 2018

 

Останні надходження

Строґац Стівен
Байзелл Шон
Пінкер Стівен
Форсайт Марк
Гарин Игорь Иванович
Теґмарк Макс
Chun, Seung-hun.
Марчук, Іван Степанович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання