Стабільність ринків обігових фінансових інструментів: онтологічно-регуляційний дискурс

Кравчук Ігор Святославович

Стабільність ринків обігових фінансових інструментів: онтологічно-регуляційний дискурс

2018

Кравчук І. С. Стабільність ринків обігових фінансових інструментів: онтологічно-регуляційний дискурс [Текст]: монографія / І. С. Кравчук; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль: ТНЕУ, 2018. - 492 с.: іл.

К2-196317

У монографії ґрунтовно досліджуються теоретичні та прикладні аспекти розвитку ринку обігових фінансових інструментів y площині забезпечення його стабільного функціонування. Використовуючи сучасні досягнення міжнародного наукового середовища в аналізі ринкової нестабільності, охарактеризовано індикатори визначення ринкових порушень як на основі екзогенного зараження, так і в результаті внутрішньої циклічності розвитку фінансових ринків. Розкрито особливості сучасних трендів банківництва, інвестиційних фондів i приватних пенсійних інституцій, які визначають потребу вдосконалення регуляційного середовища Запропоновано оригінальні ідеї щодо модернізації регуляцій функціонування організаторів торгівлі фінансовими інструментами, пост-трансакційної інфраструктури та учасників ринку (інституційних інвесторів).

Книга може бути корисною фахівцям у сфері фінансових ринків, викладачам, аспірантам і студентам відповідних спеціальностей вищих навчальних закладів, працівникам регуляторних органів фінансової системи, усім, хто цікавиться проблемами підтримки фінансової стабільності.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у липні 2018

 

Останні надходження

Mykhaylenko, Valery V.
Балаґе, Ґільєм
Балаґе, Ґільєм
Каппелер, Андреас
Плохій, Сергій Миколайович
Гіґз, Ліз Кертіс
Степанчук Юрій Степанович
Дубовий Олексій Володимирович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання