Інституціональні засади розбудови управлінської системи природокористування

Інституціональні засади розбудови управлінської системи природокористування

2017

Інституціональні засади розбудови управлінської системи природокористування [Текст]: монографія / [Б. В. Буркинський, А. І. Мартієнко, Н. І. Хумарова та ін.; упоряд.: І. В. Полякова, С. С. Дубровіна]; за ред. Буркинського Б. В.; Нац. акад. наук України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса: ІПРЕЕД, 2017. - 336 с.: іл.

К2-196301

Монографія присвячена теоретико-методологічним та інституційним засадам, фундаментальним і прикладним проблемам розвитку організаційно-управлінської системи національної економіки на основі урахування поліфункціональності природного капіталу, поєднання галузевого та екосистемного підходу щодо його раціонального використання, що обґрунтовує горизонтальну та вертикальну розбудову соціо-економіко-екологічних відносин адміністрування у сфері природокористування.

Представлена монографія висвітлює наукові розробки фахівців Інституту проблем ринку та економію-екологічних досліджень НАН України щодо дослідження загальних теоретичних та методичних аспектів удосконалення системи адміністративного управління і організації в сфері природокористування (на державному, регіональному та місцевому рівнях), науково-прикладні рішення щодо удосконалення інституційних засад та законодавчого забезпечення системи управління природокористуванням, процесів надання адміністративних послуг для досягнення сталості, ресурсно-екологічної безпеки та високої економічної результативності.

Видання призначено для науковців, фахівців управлінських інституцій, службовців центральних, регіональних та місцевих органів влади, керівників та спеціалістів підприємств, а також викладачів, експертів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, наукові та фахові інтереси яких стосуються проблем управління природокористуванням та досягнення сталого розвитку в сучасних умовах переходу України до світових стандартів збалансованого економічного розвитку.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у липні 2018

 

Останні надходження

Строґац Стівен
Байзелл Шон
Пінкер Стівен
Форсайт Марк
Гарин Игорь Иванович
Теґмарк Макс
Chun, Seung-hun.
Марчук, Іван Степанович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання