Інституціональні засади розбудови управлінської системи природокористування

Інституціональні засади розбудови управлінської системи природокористування

2017

Інституціональні засади розбудови управлінської системи природокористування [Текст]: монографія / [Б. В. Буркинський, А. І. Мартієнко, Н. І. Хумарова та ін.; упоряд.: І. В. Полякова, С. С. Дубровіна]; за ред. Буркинського Б. В.; Нац. акад. наук України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса: ІПРЕЕД, 2017. - 336 с.: іл.

К2-196301

Монографія присвячена теоретико-методологічним та інституційним засадам, фундаментальним і прикладним проблемам розвитку організаційно-управлінської системи національної економіки на основі урахування поліфункціональності природного капіталу, поєднання галузевого та екосистемного підходу щодо його раціонального використання, що обґрунтовує горизонтальну та вертикальну розбудову соціо-економіко-екологічних відносин адміністрування у сфері природокористування.

Представлена монографія висвітлює наукові розробки фахівців Інституту проблем ринку та економію-екологічних досліджень НАН України щодо дослідження загальних теоретичних та методичних аспектів удосконалення системи адміністративного управління і організації в сфері природокористування (на державному, регіональному та місцевому рівнях), науково-прикладні рішення щодо удосконалення інституційних засад та законодавчого забезпечення системи управління природокористуванням, процесів надання адміністративних послуг для досягнення сталості, ресурсно-екологічної безпеки та високої економічної результативності.

Видання призначено для науковців, фахівців управлінських інституцій, службовців центральних, регіональних та місцевих органів влади, керівників та спеціалістів підприємств, а також викладачів, експертів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, наукові та фахові інтереси яких стосуються проблем управління природокористуванням та досягнення сталого розвитку в сучасних умовах переходу України до світових стандартів збалансованого економічного розвитку.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у липні 2018

 

Останні надходження

Mykhaylenko, Valery V.
Балаґе, Ґільєм
Балаґе, Ґільєм
Каппелер, Андреас
Плохій, Сергій Миколайович
Гіґз, Ліз Кертіс
Степанчук Юрій Степанович
Дубовий Олексій Володимирович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання