Підготовка охоронців правопорядку в Харкові: 100 років історії (1917-2017 рр.)

Сокуренко Валерій Васильович

Підготовка охоронців правопорядку в Харкові: 100 років історії (1917-2017 рр.)

2017

Сокуренко В. В. Підготовка охоронців правопорядку в Харкові: 100 років історії (1917-2017 рр.) [Текст]: до 100-річчя подій Укр. революції: [монографія] / В. В. Сокуренко, О. М. Бандурка, В. А. Греченко; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків: ХНУВС: Золота миля, 2017. - 495 с.: іл., табл. - Бібліогр.: с. 456-495 та в підрядк. прим.

К4-26667

Монографію присвячено дослідженню процесу підготовки охоронців правопорядку в Харкові протягом останніх 100 років. Значну увагу приділено становленню курсів, пунктів і шкіл з підготовки працівників міліції у 1920-1980-ті роки, ці розділи написано з використанням значного архівного матеріалу та фото. Один із найбільших розділів присвячено виникненню та розвитку Харківського університету внутрішніх справ.

Книга розрахована на науковців і практичних працвників поліції, ветеранів міліції, курсантів і студентів, усіх, хто цікавиться історією права та правоохоронних органів.

Фонд відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Надійшло у липні 2018

 

Останні надходження

Колесников Александр Иванович
Третяк Кирило Олегович
Мизак Нестор Степанович
Жегус Олена Валентинівна
Wilson Edwin
Зубков Віталій Сергійович
Шюц Альфред
Курилов Станислав Васильевич
Сорока Юрій Володимирович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання