Сокуренко Валерій Васильович

Підготовка охоронців правопорядку в Харкові: 100 років історії (1917-2017 рр.)

2017

Сокуренко В. В. Підготовка охоронців правопорядку в Харкові: 100 років історії (1917-2017 рр.) [Текст]: до 100-річчя подій Укр. революції: [монографія] / В. В. Сокуренко, О. М. Бандурка, В. А. Греченко; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків: ХНУВС: Золота миля, 2017. - 495 с.: іл., табл. - Бібліогр.: с. 456-495 та в підрядк. прим.

К4-26667

Монографію присвячено дослідженню процесу підготовки охоронців правопорядку в Харкові протягом останніх 100 років. Значну увагу приділено становленню курсів, пунктів і шкіл з підготовки працівників міліції у 1920-1980-ті роки, ці розділи написано з використанням значного архівного матеріалу та фото. Один із найбільших розділів присвячено виникненню та розвитку Харківського університету внутрішніх справ.

Книга розрахована на науковців і практичних працвників поліції, ветеранів міліції, курсантів і студентів, усіх, хто цікавиться історією права та правоохоронних органів.

Фонд відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Надійшло у липні 2018

 

Останні надходження

Polyakov Maxim
Lukanov Yuriy
Тетлок Філіп
Збанацька Оксана Миколаївна
Кличко Володимир Володимирович
Шлегель Карл
Стеблюк Всеволод Володимирович
Лещенко Роман Миколайович
Єрмоленко Володимир
Міночкіна Ольга Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання