Підготовка охоронців правопорядку в Харкові: 100 років історії (1917-2017 рр.)

Сокуренко Валерій Васильович

Підготовка охоронців правопорядку в Харкові: 100 років історії (1917-2017 рр.)

2017

Сокуренко В. В. Підготовка охоронців правопорядку в Харкові: 100 років історії (1917-2017 рр.) [Текст]: до 100-річчя подій Укр. революції: [монографія] / В. В. Сокуренко, О. М. Бандурка, В. А. Греченко; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків: ХНУВС: Золота миля, 2017. - 495 с.: іл., табл. - Бібліогр.: с. 456-495 та в підрядк. прим.

К4-26667

Монографію присвячено дослідженню процесу підготовки охоронців правопорядку в Харкові протягом останніх 100 років. Значну увагу приділено становленню курсів, пунктів і шкіл з підготовки працівників міліції у 1920-1980-ті роки, ці розділи написано з використанням значного архівного матеріалу та фото. Один із найбільших розділів присвячено виникненню та розвитку Харківського університету внутрішніх справ.

Книга розрахована на науковців і практичних працвників поліції, ветеранів міліції, курсантів і студентів, усіх, хто цікавиться історією права та правоохоронних органів.

Фонд відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Надійшло у липні 2018

 

Останні надходження

Соф’їн Михайло Ігорович
Сукаленко Тетяна Миколаївна
Філіппов Станіслав Олександрович
Галунько Віра Миколаївна
Худоба Олександра
Мэнсон Марк
Рикс Томас
Аль-Халили Джим
Швабер Кен
Посацький Богдан Степанович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання