Онищук Н. В.

Мезомаркетинг у сфері туризму

2017

Онищук Н. В. Мезомаркетинг у сфері туризму [Текст]: монографія / Н. В. Онищук; Вінниц. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. - Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, 2017. - 299 с.: іл.

К2-196262

У монографії узагальнено теоретичні основи формування системи маркетингу співпраці туристичних підприємств. Розроблено механізм їх розвитку. Визначено маркетингове середовище туристичних підприємств Вінницької області.
Досліджено методичні засади розвитку співпраці туристичних підприємств на основі класифікації та формування туристичних центрів. Запропоновано методичний інструментарій визначення впливу розроблених стратегій на купівельну поведінку споживачів турпродукту.
Монографія призначена для керівників туристичних підприємств, науковців, викладачів та здобувачів вищої освіти.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у липні 2018

 

Останні надходження

Плющ Леонід Іванович
Фукуяма Френсіс
Кульчицьки, Станіслав Владиславович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання