Коваленко Артем Володимирович

Розслідування посягань на життя та здоров'я журналістів

2018

Коваленко А. В. Розслідування посягань на життя та здоров'я журналістів [Текст]: монографія / Коваленко Артем Володимирович; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. - Сєвєродонецьк: ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2018. - 267 с.: іл.

К2-196306

B монографії розглянуті основні питання розслідування посягань на життя та здоров'я журналістів. Запропоновано загальнотеоретичні підходи до побудови методики розслідування досліджуваних злочинів, висвітлено концептуальні підходи до формування криміналістичної характеристики таких посягань та її елементний склад. Приділено увагу організації розслідування посягань на життя та здоров'я журналістів та тактиці проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Для науковців, аспірантів (ад'юнктів), студентів, курсантів і слухачів юридичних вищих навчальних закладів, а також для співробітників органів досудового розслідування, прокурорів, суддів.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у липні 2018

 

Останні надходження

Polyakov Maxim
Lukanov Yuriy
Тетлок Філіп
Збанацька Оксана Миколаївна
Кличко Володимир Володимирович
Шлегель Карл
Стеблюк Всеволод Володимирович
Лещенко Роман Миколайович
Єрмоленко Володимир
Міночкіна Ольга Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання