Коваленко Артем Володимирович

Розслідування посягань на життя та здоров'я журналістів

2018

Коваленко А. В. Розслідування посягань на життя та здоров'я журналістів [Текст]: монографія / Коваленко Артем Володимирович; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. - Сєвєродонецьк: ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2018. - 267 с.: іл.

К2-196306

B монографії розглянуті основні питання розслідування посягань на життя та здоров'я журналістів. Запропоновано загальнотеоретичні підходи до побудови методики розслідування досліджуваних злочинів, висвітлено концептуальні підходи до формування криміналістичної характеристики таких посягань та її елементний склад. Приділено увагу організації розслідування посягань на життя та здоров'я журналістів та тактиці проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Для науковців, аспірантів (ад'юнктів), студентів, курсантів і слухачів юридичних вищих навчальних закладів, а також для співробітників органів досудового розслідування, прокурорів, суддів.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у липні 2018

 

Останні надходження

Мелехов Андрей
Братичак Михайло Миколайович
Індутний Володимир Васильович
Эрл Томас
Моргун, Алла Серафимівна
Вікінг Мік
Соколюк Людмила Данилівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання