Масаж загальний та самомасаж

2018

Масаж загальний та самомасаж [Текст]: [підруч. для студентів I рівня вищ. освіти: галузь знань 22 ''Охорона здоров'я'', спец. 227 ''Фіз. терапія, ерготерапія''] / [Л. О. Вакуленко та ін.]. - Тернопіль: ТДМУ: Укрмедкнига, 2018. - 379 с.: іл.

К5-27467

У підручнику висвітлено сучасні погляди на зміст, класифікацію, відмінні особливості, фізіологічні механізми впливу масажу. Описано види масажу, техніку і методику виконання прийомів масажу та Масажу окремих ділянок тіла, самомасажу. Висвітлено правила вибору програми, побудови і проведення процедури та курсу масажу в дорослих і дітей, біоенергетичний захист та економізацію праці масажиста, поєднання масажу з іншими методами реабілітації. Велика кількість схем, рисунків, таблиць, алгоритмів робить підручник більш доступним і зрозумілим, допоможе студентам у засвоєнні теоретичних матеріалів та практичних навичок, оволодінні правилами, методами, принципами застосування сучасних інформаційних технологій у масажі. Підготовлені авторами ситуаційні задачі з прикладами їх алгоритмічного вирішення сприятимуть удосконаленню логічного мислення студентів та вмінню застосувати інтегральну, загальну, спеціальну (фахову, предметну) компетентності в навчальному процесі та майбутній практичній діяльності.

Підручник призначений для підготовки фахівців фізичної реабілітації першого рівня вищої освіти бакалаврів у галузі знань “Охорона здоров'я'' з навчальної дисципліни “Масаж загальний та самомасаж“. У подальшому може бути використаний при підготовці та перепідготовці магістрів (фізичних терапевтів, ерготерапевтів, лікарів фізичної та реабілітаційної медицини). Буде корисним для практикуючих лікарів, у першу чергу - фахівців сімейної медицини.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у липні 2018

 

Останні надходження

Polyakov Maxim
Lukanov Yuriy
Тетлок Філіп
Збанацька Оксана Миколаївна
Кличко Володимир Володимирович
Шлегель Карл
Стеблюк Всеволод Володимирович
Лещенко Роман Миколайович
Єрмоленко Володимир
Міночкіна Ольга Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання