Масаж загальний та самомасаж

2018

Масаж загальний та самомасаж [Текст]: [підруч. для студентів I рівня вищ. освіти: галузь знань 22 ''Охорона здоров'я'', спец. 227 ''Фіз. терапія, ерготерапія''] / [Л. О. Вакуленко та ін.]. - Тернопіль: ТДМУ: Укрмедкнига, 2018. - 379 с.: іл.

К5-27467

У підручнику висвітлено сучасні погляди на зміст, класифікацію, відмінні особливості, фізіологічні механізми впливу масажу. Описано види масажу, техніку і методику виконання прийомів масажу та Масажу окремих ділянок тіла, самомасажу. Висвітлено правила вибору програми, побудови і проведення процедури та курсу масажу в дорослих і дітей, біоенергетичний захист та економізацію праці масажиста, поєднання масажу з іншими методами реабілітації. Велика кількість схем, рисунків, таблиць, алгоритмів робить підручник більш доступним і зрозумілим, допоможе студентам у засвоєнні теоретичних матеріалів та практичних навичок, оволодінні правилами, методами, принципами застосування сучасних інформаційних технологій у масажі. Підготовлені авторами ситуаційні задачі з прикладами їх алгоритмічного вирішення сприятимуть удосконаленню логічного мислення студентів та вмінню застосувати інтегральну, загальну, спеціальну (фахову, предметну) компетентності в навчальному процесі та майбутній практичній діяльності.

Підручник призначений для підготовки фахівців фізичної реабілітації першого рівня вищої освіти бакалаврів у галузі знань “Охорона здоров'я'' з навчальної дисципліни “Масаж загальний та самомасаж“. У подальшому може бути використаний при підготовці та перепідготовці магістрів (фізичних терапевтів, ерготерапевтів, лікарів фізичної та реабілітаційної медицини). Буде корисним для практикуючих лікарів, у першу чергу - фахівців сімейної медицини.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у липні 2018

 

Останні надходження

Плющ Леонід Іванович
Фукуяма Френсіс
Кульчицьки, Станіслав Владиславович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання