Михайло Жук: мистець-літератор

Соколюк Людмила Данилівна

Михайло Жук: мистець-літератор

2018

Соколюк Л. Д. Михайло Жук: мистець-літератор [Текст]: монографія / Людмила Соколюк. - Харків: Савчук А. О., 2018. - 256 с.: іл. - Імен покажч.: с. 248-251.

К5-27481

Монографія є першим докладним науковим дослідженням, що охоплює як мистецьку, так і літературну творчість Михайла Жука - одного із засновників Української Академії мистецтва y 1917 році, універсала рідкісного типу, представника доби українського розстріляного відродження.
Творчість M. Жука розглядається у найтіснішому зв’язку з тогочасною проблематикою української художньої культури, виявляється роль мистця-літератора в її розвитку. До наукового обігу введена значна кількість нових творів Майстра, вперше вибудувано їх еволюційний ряд. Твори проаналізовані в контексті європейської синхронності і супроводжуються відповідними переліками із зазначенням місцезнаходження. Книга розрахована на фахівців і всіх тих, хто цікавиться українською літературою і образотворчим мистецтвом.

The monograph is the first comprehensive scientific research that covers both the artistic and literary works of Mykhailo Zhuk — one of the founders of the Ukrainian Academy of Fine Arts in 1917, а universal of the rarest type, representative of the era of the Ukrainian executed renaissance. The creativity of M. Zhuk is considered in the most intimate connection witli the problems of the Ukrainian artistic culture of that time. The role and place of the artist-writer in its development are shown. A significant number of Master’s works were introduced into the scientific circulation, for the first time their evolutionary series has been built. M. Zhuk’s works are analyzed in context of European synchronicity and are accompanied by appropriate list with the location designation. The book is designed the professionals and all those who are interested in Ukrainian literature and fine arts.

Фонд відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Надійшло у липні 2018

 

Останні надходження

Провост Фостер
Фрідман Девід
Мейсон Пол
Чабан Николай Петрович
Чайка Сергій Михайлович
Касьянов Георгій Володимирович
Лібер Юрій
Гінтон Сьюзен Елоїз
Аллен Вуді
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання