Індутний Володимир Васильович

Оцінка культурних цінностей

2016

Індутний В. В. Оцінка культурних цінностей [Текст]: підруч. [для ВНЗ] / В. В. Індутний; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. - 879 с.: іл. - Бібліогр. в підрядк. прим.

К4-26721

Підручник охоплює коло питань, пов'язаних з оцінкою культурних цінностей. Подано теоретичні засади та практичні регламенти щодо визначення, оцінки якості, класифікації та прогнозування вартості культурних цінностей. Наведено чисельні приклади оцінки пам'яток культури різних типів і видів. Значну увагу приділено добірці прогнозованих показників вартості під час великих обсягів оціночних робіт та обмеженості часу.

Для студентів, магістрів і викладачів вищих навчальних закладів і всіх, кого цікавлять питання оцінки культурних цінностей.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у липні 2018

 

Останні надходження

Федоренко Владислав Леонідович
Тараненко Владимир Иванович
Тараненко Владимир Иванович
Магда Евгений Валериевич
Плоский Віталій Олексійович
Коструб Віктор
Савицький Ігор Васильович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання