Братичак Михайло Миколайович

Хімія нафти та газу

2017

Братичак, М. М. Хімія нафти та газу [Текст]: навч. посіб. / М. М. Братичак, В. М. Гунька; Нац. ун-т ''Львів. політехніка''. - Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2017. - 447 с.: іл.

К4-26697

Посібник призначений для студентів хіміко-технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, може бути корисним для наукових та інженерно-технічних фахівців-хіміків. Обсяг, зміст і рівень викладеного матеріалу достатній для отримання базових знань з хімії та хімічної технології. Посібник використовується під час викладання дисципліни “Хімія нафти та газу” і є основою для подальшої підготовки фахівців з технологій видобування, переробки та транспортування вуглеводнів.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у липні 2018

 

Останні надходження

Докінз Річард
Бохеньський Юзеф-Марія
Михалевич Ірина Юріївна
Косяк Сергей Николаевич
Лавер Олександр Георгійович
Орленко Микола Іванович
Хвильовий Микола Григорович
Сивицький Данило Йосипович
Тележенко Любов Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання