Братичак Михайло Миколайович

Хімія нафти та газу

2017

Братичак, М. М. Хімія нафти та газу [Текст]: навч. посіб. / М. М. Братичак, В. М. Гунька; Нац. ун-т ''Львів. політехніка''. - Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2017. - 447 с.: іл.

К4-26697

Посібник призначений для студентів хіміко-технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, може бути корисним для наукових та інженерно-технічних фахівців-хіміків. Обсяг, зміст і рівень викладеного матеріалу достатній для отримання базових знань з хімії та хімічної технології. Посібник використовується під час викладання дисципліни “Хімія нафти та газу” і є основою для подальшої підготовки фахівців з технологій видобування, переробки та транспортування вуглеводнів.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у липні 2018

 

Останні надходження

Федоренко Владислав Леонідович
Тараненко Владимир Иванович
Тараненко Владимир Иванович
Магда Евгений Валериевич
Плоский Віталій Олексійович
Коструб Віктор
Савицький Ігор Васильович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання