Барна Марта Юріївна

Трансформація системи внутрішньої торгівлі в Україні

2015

Барна М. Ю. Трансформація системи внутрішньої торгівлі в Україні [Текст]: монографія / Барна М. Ю. - Львів: Растр-7, 2015. - 523 с.: іл.

К2-184818

Монографію присвячено формуванню концептуальних, методологічних основ та обґрунтуванню принципів, методів і способів регулювання процесів трансформації системи внутрішньої торгівлі в сушених умовах її розвитку, розробці науково-практичних рекомендації для центральних і регіональних органів виконавчої влади в Україні щодо підвищення ефективності стратегічного управління системою та галуззю в умовах трансформаційних змін. Визначено передумови трансформації внутрішньої торгівлі під впливом інституціональних змін і деформації соціальної та економічної сфер галузі в умовах ліберальної моделі управління національною економікою. Розроблено концептуальні положення та концепт трансформації системи внутрішньої торгівлі. Проведено діагностику трансформації СВТ в Україні на національному та регіональному рівнях економіки з аналізом соціально-економічної складової, оцінкою процесу регулювання трансформаційних змін у системі. Інтегрованою оцінкою ефективності трансформації СВТ із встановленням проблем розвитку системи за соціальною, економічною, інституціонально-трансформаційною та управлінськими підсистемами па основі врахування чинників впливу та гальмування розвитку системи та галузі. Розроблено стратегію розвитку СВТ на сучасному етапі трансформації з визначенням етанів її реалізації. Доведено пріоритет інноваційного розвитку внутрішньої торгівлі. Розроблено механізм управління ефективністю СВТ н Україні. Проведено імітаційне моделювання ефективності розвитку внутрішньої торгівлі України з урахуванням проблем розвитку галузі на основі прогнозування зміни основних показників і чинників впливу на розвиток галузі.

Для науковців, економістів, працівників органів державного управління та місцевою самоврядування, викладачів, аспірантів.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у березні 2016

 

Останні надходження

Волошин, Любов Василівна
Шактер, Рафаель
Почепцов, Георгий Георгиевич
Занусси, Кшиштоф
Смирнов, Вадим Николаевич
Ренчка, Інна Євгеніївна
Зиков, Ігор Семенович
Бець, Мар'яна Тіберіївна
Данько, Тетяна Іванівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання