Барна Марта Юріївна

Трансформація системи внутрішньої торгівлі в Україні

2015

Барна М. Ю. Трансформація системи внутрішньої торгівлі в Україні [Текст]: монографія / Барна М. Ю. - Львів: Растр-7, 2015. - 523 с.: іл.

К2-184818

Монографію присвячено формуванню концептуальних, методологічних основ та обґрунтуванню принципів, методів і способів регулювання процесів трансформації системи внутрішньої торгівлі в сушених умовах її розвитку, розробці науково-практичних рекомендації для центральних і регіональних органів виконавчої влади в Україні щодо підвищення ефективності стратегічного управління системою та галуззю в умовах трансформаційних змін. Визначено передумови трансформації внутрішньої торгівлі під впливом інституціональних змін і деформації соціальної та економічної сфер галузі в умовах ліберальної моделі управління національною економікою. Розроблено концептуальні положення та концепт трансформації системи внутрішньої торгівлі. Проведено діагностику трансформації СВТ в Україні на національному та регіональному рівнях економіки з аналізом соціально-економічної складової, оцінкою процесу регулювання трансформаційних змін у системі. Інтегрованою оцінкою ефективності трансформації СВТ із встановленням проблем розвитку системи за соціальною, економічною, інституціонально-трансформаційною та управлінськими підсистемами па основі врахування чинників впливу та гальмування розвитку системи та галузі. Розроблено стратегію розвитку СВТ на сучасному етапі трансформації з визначенням етанів її реалізації. Доведено пріоритет інноваційного розвитку внутрішньої торгівлі. Розроблено механізм управління ефективністю СВТ н Україні. Проведено імітаційне моделювання ефективності розвитку внутрішньої торгівлі України з урахуванням проблем розвитку галузі на основі прогнозування зміни основних показників і чинників впливу на розвиток галузі.

Для науковців, економістів, працівників органів державного управління та місцевою самоврядування, викладачів, аспірантів.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у березні 2016

 

Останні надходження

Шуляк Світлана Андріївна
Іщейкін Костянтин Євгенович
Діордіца Ігор Володимирович
Сиделковский Алексей Леонович
Говорущенко Тетяна Олександрівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання