Левкулич Василь Васильович

Справедливість як соціокультурний феномен

2018

Левкулич В. В. Справедливість як соціокультурний феномен [Текст]: монографія / Василь Левкулич; Держ. вищ. навч. закл. ''Ужгород. нац. ун-т''. - Ужгород; Херсон: Гельветика, 2018. - 479 с

К2-196565

Монографія присвячена соціально-філософському аналізу уявлень про справедливість, їх історичному генезису, особливостям і закономірностям становлення. Справедливість належить до переліку тих небагатьох факторів, які впродовж тисячоліть не втрачають своєї регулятивної значущості для життєдіяльності практично всіх культур і народів. Це зумовлено насамперед непересічною соціо-культурною цінністю справедливості. Разом із тим тлумаченням справедливості притаманна величезна кількість розбіжностей і семантично неузгоджених аспектів, які є похідними знову-таки передовсім від соціокультурної сфери, Відтак, дослідження соціокультурних особливостей і специфіки формування уявлень про справедливість у різних соціокультурних середовищах набуває пріоритетного значення. Спорідненим із такою теоретико-методологічною потребою є аналіз факторів, що лежать в основі як різнотлумачень справедливості, так і досягнення консенсусу щодо її ключових аспектів, механізмів і принципів дії.

Для наукових, науково-педагогічних працівників, викладачів, докторантів, аспірантів, усіх, хто цікавиться філософськими аспектами справедливості.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у липні 2018

 

Останні надходження

Макстон, Ґрем
Семихат, Віктор Дмитрович
Волошин, Любов Василівна
Шактер, Рафаель
Почепцов, Георгий Георгиевич
Занусси, Кшиштоф
Смирнов, Вадим Николаевич
Ренчка, Інна Євгеніївна
Зиков, Ігор Семенович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання