Справедливість як соціокультурний феномен

Левкулич Василь Васильович

Справедливість як соціокультурний феномен

2018

Левкулич В. В. Справедливість як соціокультурний феномен [Текст]: монографія / Василь Левкулич; Держ. вищ. навч. закл. ''Ужгород. нац. ун-т''. - Ужгород; Херсон: Гельветика, 2018. - 479 с

К2-196565

Монографія присвячена соціально-філософському аналізу уявлень про справедливість, їх історичному генезису, особливостям і закономірностям становлення. Справедливість належить до переліку тих небагатьох факторів, які впродовж тисячоліть не втрачають своєї регулятивної значущості для життєдіяльності практично всіх культур і народів. Це зумовлено насамперед непересічною соціо-культурною цінністю справедливості. Разом із тим тлумаченням справедливості притаманна величезна кількість розбіжностей і семантично неузгоджених аспектів, які є похідними знову-таки передовсім від соціокультурної сфери, Відтак, дослідження соціокультурних особливостей і специфіки формування уявлень про справедливість у різних соціокультурних середовищах набуває пріоритетного значення. Спорідненим із такою теоретико-методологічною потребою є аналіз факторів, що лежать в основі як різнотлумачень справедливості, так і досягнення консенсусу щодо її ключових аспектів, механізмів і принципів дії.

Для наукових, науково-педагогічних працівників, викладачів, докторантів, аспірантів, усіх, хто цікавиться філософськими аспектами справедливості.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у липні 2018

 

Останні надходження

Строґац Стівен
Байзелл Шон
Пінкер Стівен
Форсайт Марк
Гарин Игорь Иванович
Теґмарк Макс
Chun, Seung-hun.
Марчук, Іван Степанович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання