XII археологічний з

Скирда Ірина Миколаївна

XII археологічний з'їзд: передумови, перебіг подій, історичне значення

2018

Скирда І. М. XII археологічний з'їзд: передумови, перебіг подій, історичне значення [Текст]: монографія / І. М. Скирда; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. - 251 с., [6] арк. іл. - Бібліогр.: с. 166-236.

К2-196471

У монографії на основі аналізу широкого кола джерел i літератури досліджено ХІІ Археологічного з'їзду як важливу історіографічну подію початку ХХ ст., як форму наукової комунікації, що сприяла процесам дисциплінізації та інституалізації історичної науки. Всебічно проаналізовано науковий доробок харківського наукового форуму, охарактеризовано основні напрями його роботи: археологічний, етнографічний, історичний, краєзнавчий, мистецтвознавчий, археографічний тощо. Визначено результати його роботи, наукове та суспільне значення, місце в розвитку вітчизняної науки; розглянуто різноманітні оцінки його історичної значущості, які були висловлені в науковому середовищі.

Книга надрукована за фінансової підтримки Програми імені Ковальських Канадського інституту українських студій Альбертського університету.

Фонд відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Надійшло у липні 2018

 

Останні надходження

Провост Фостер
Фрідман Девід
Мейсон Пол
Чабан Николай Петрович
Чайка Сергій Михайлович
Касьянов Георгій Володимирович
Лібер Юрій
Гінтон Сьюзен Елоїз
Аллен Вуді
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання