Населення України: демографічні складові людського розвитку

2015

Населення України: демографічні складові людського розвитку [Текст]: [кол. монографія] / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи; [за ред. О. М. Гладуна]. - Умань: Сочінський, 2015. - 178 с.: іл.

К2-184811

Монографія підготовлена колективом фахівців Інституту демографії га соціальних досліджень імені М.Б. Птухи НАН України. Мета роботи — всебічно розглянути демографічні складові такого багатогранного поняття як людський розвиток. Демографічні, соціальні та економічні процеси є взаємопов'язаними та взаємообумовленими. Але демографічні процеси с найбільш інерційними га такими, що багато у чому визначають хід усіх інших процесів. У монографії розглядаються такі демографічні складові як народжуваність, смертність, шлюбно-сімейні відносини, міграція.

Монографія призначена для фахівців у галузі демографії соціальної економіки і соціальної політики, працівників органів державного управління, викладачів, аспірантів, студентів економічних та інших гуманітарних спеціальностей.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у березні 2016

 

Останні надходження

Шуляк Світлана Андріївна
Іщейкін Костянтин Євгенович
Діордіца Ігор Володимирович
Сиделковский Алексей Леонович
Говорущенко Тетяна Олександрівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання