Населення України: демографічні складові людського розвитку

2015

Населення України: демографічні складові людського розвитку [Текст]: [кол. монографія] / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи; [за ред. О. М. Гладуна]. - Умань: Сочінський, 2015. - 178 с.: іл.

К2-184811

Монографія підготовлена колективом фахівців Інституту демографії га соціальних досліджень імені М.Б. Птухи НАН України. Мета роботи — всебічно розглянути демографічні складові такого багатогранного поняття як людський розвиток. Демографічні, соціальні та економічні процеси є взаємопов'язаними та взаємообумовленими. Але демографічні процеси с найбільш інерційними га такими, що багато у чому визначають хід усіх інших процесів. У монографії розглядаються такі демографічні складові як народжуваність, смертність, шлюбно-сімейні відносини, міграція.

Монографія призначена для фахівців у галузі демографії соціальної економіки і соціальної політики, працівників органів державного управління, викладачів, аспірантів, студентів економічних та інших гуманітарних спеціальностей.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у березні 2016

 

Останні надходження

Степаненко Микола Іванович
Памук Орхан
Леві Маріо
Влащенко Наталия Викторовна
Мисько Юрій Михайлович
Тімашова Вікторія Михайлівна
Андрющенко Ірина Євгеніївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання