Бойченко Еліна Борисівна

Відтворення продуктивних сил в контексті розвитку регіонального соціуму: питання теорії, практики, діагностики

2015

Бойченко Е. Б. Відтворення продуктивних сил в контексті розвитку регіонального соціуму: питання теорії, практики, діагностики [Текст]: монографія / Е. Б. Бойченко; Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правов. дослідж. - Київ: Хай-Тек-Прес, 2015. - 471 с.: іл.

К2-184813

Монографію присвячено вирішенню наукової проблеми обґрунтування методологічних засад діагностики відтворення продуктивних сил у контексті розвитку регіонального соціуму.

У межах даного дослідження розглянуто теоретичні основи розвитку регіонального соціуму, сформована методична база діагностики, розроблений механізм формування діагностики відтворення продуктивних сил у контексті розвитку регіонального соціуму, визначені причинно-наслідкові зв'язки виникнення та існування негативних соціально-економічних явищ і процесів на окремих територіях. На під¬ставі значного масиву статистичних даних показана реалізація запропонованих методологічних засад діагностики в регіональному зрізі. Отримані оцінки складових соціального життя регіонального соціуму дозволили визначити стан його розвитку.

Робота може бути корисною для наукових і практичних працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у березні 2016

 

Останні надходження

Штифурак Віра Євгенівна
Гілл Наполеон
Романенко Сергій Миколайович
Мазур Наталія Анатоліївна
Ніколаєв Олексій Георгійович
Українка Леся
Вергеліс Олег Анатолійович
Саттер Девід
Черемський Костянтин Петрович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання