Бойченко Еліна Борисівна

Відтворення продуктивних сил в контексті розвитку регіонального соціуму: питання теорії, практики, діагностики

2015

Бойченко Е. Б. Відтворення продуктивних сил в контексті розвитку регіонального соціуму: питання теорії, практики, діагностики [Текст]: монографія / Е. Б. Бойченко; Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правов. дослідж. - Київ: Хай-Тек-Прес, 2015. - 471 с.: іл.

К2-184813

Монографію присвячено вирішенню наукової проблеми обґрунтування методологічних засад діагностики відтворення продуктивних сил у контексті розвитку регіонального соціуму.

У межах даного дослідження розглянуто теоретичні основи розвитку регіонального соціуму, сформована методична база діагностики, розроблений механізм формування діагностики відтворення продуктивних сил у контексті розвитку регіонального соціуму, визначені причинно-наслідкові зв'язки виникнення та існування негативних соціально-економічних явищ і процесів на окремих територіях. На під¬ставі значного масиву статистичних даних показана реалізація запропонованих методологічних засад діагностики в регіональному зрізі. Отримані оцінки складових соціального життя регіонального соціуму дозволили визначити стан його розвитку.

Робота може бути корисною для наукових і практичних працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у березні 2016

 

Останні надходження

Шуляк Світлана Андріївна
Іщейкін Костянтин Євгенович
Діордіца Ігор Володимирович
Сиделковский Алексей Леонович
Говорущенко Тетяна Олександрівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання