Петрушкевич Марія Стефанівна

Релігійна комунікація у контексті масової культури

2018

Петрушкевич М. С. Релігійна комунікація у контексті масової культури [Текст]: монографія / Марія Петрушкевич; Нац. ун-т ''Остроз. акад.''. - Острог: Вид-во Нац. ун-ту ''Остроз. акад.'', 2018. - 407 с.: іл.

К2-197220

Монографія присвячена дослідженню однієї з нагальних та знакових проблем сучасних антропології та філософії — релігійній комунікації. Чи може масова культура впливати та змінювати усталені та випробувані часом способи релігійної комунікації? Як різні релігії та церкви реагують на виклики інформаційного суспільства? Чому сучасний вірянин є носієм усіх рис масової культури та діє як споживач навіть у релігійному спілкуванні? Що таке медіарелігійність?

Аналіз цих та інших питань .дає змогу зрозуміти, як трансформується людина та її погляди під впливом масмедіа, інформаційного суспільства та масової культури.

Масова релігійна комунікація висвітлюється через діяльність преси, радіо, телебачення, Інтернету та нових медіа, таких як соціальні мережі.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у серпні 2018

 

Останні надходження

Polyakov Maxim
Lukanov Yuriy
Тетлок Філіп
Збанацька Оксана Миколаївна
Кличко Володимир Володимирович
Шлегель Карл
Стеблюк Всеволод Володимирович
Лещенко Роман Миколайович
Єрмоленко Володимир
Міночкіна Ольга Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання