Петрушкевич Марія Стефанівна

Релігійна комунікація у контексті масової культури

2018

Петрушкевич М. С. Релігійна комунікація у контексті масової культури [Текст]: монографія / Марія Петрушкевич; Нац. ун-т ''Остроз. акад.''. - Острог: Вид-во Нац. ун-ту ''Остроз. акад.'', 2018. - 407 с.: іл.

К2-197220

Монографія присвячена дослідженню однієї з нагальних та знакових проблем сучасних антропології та філософії — релігійній комунікації. Чи може масова культура впливати та змінювати усталені та випробувані часом способи релігійної комунікації? Як різні релігії та церкви реагують на виклики інформаційного суспільства? Чому сучасний вірянин є носієм усіх рис масової культури та діє як споживач навіть у релігійному спілкуванні? Що таке медіарелігійність?

Аналіз цих та інших питань .дає змогу зрозуміти, як трансформується людина та її погляди під впливом масмедіа, інформаційного суспільства та масової культури.

Масова релігійна комунікація висвітлюється через діяльність преси, радіо, телебачення, Інтернету та нових медіа, таких як соціальні мережі.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у серпні 2018

 

Останні надходження

Яворська, Надія Петрівна
Федорчак, Олексій Євстахійович
Макстон, Ґрем
Семихат, Віктор Дмитрович
Волошин, Любов Василівна
Шактер, Рафаель
Почепцов, Георгий Георгиевич
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання