Релігійна комунікація у контексті масової культури

Петрушкевич Марія Стефанівна

Релігійна комунікація у контексті масової культури

2018

Петрушкевич М. С. Релігійна комунікація у контексті масової культури [Текст]: монографія / Марія Петрушкевич; Нац. ун-т ''Остроз. акад.''. - Острог: Вид-во Нац. ун-ту ''Остроз. акад.'', 2018. - 407 с.: іл.

К2-197220

Монографія присвячена дослідженню однієї з нагальних та знакових проблем сучасних антропології та філософії — релігійній комунікації. Чи може масова культура впливати та змінювати усталені та випробувані часом способи релігійної комунікації? Як різні релігії та церкви реагують на виклики інформаційного суспільства? Чому сучасний вірянин є носієм усіх рис масової культури та діє як споживач навіть у релігійному спілкуванні? Що таке медіарелігійність?

Аналіз цих та інших питань .дає змогу зрозуміти, як трансформується людина та її погляди під впливом масмедіа, інформаційного суспільства та масової культури.

Масова релігійна комунікація висвітлюється через діяльність преси, радіо, телебачення, Інтернету та нових медіа, таких як соціальні мережі.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у серпні 2018

 

Останні надходження

Колесников Александр Иванович
Третяк Кирило Олегович
Мизак Нестор Степанович
Жегус Олена Валентинівна
Wilson Edwin
Зубков Віталій Сергійович
Шюц Альфред
Курилов Станислав Васильевич
Сорока Юрій Володимирович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання