Петрушкевич Марія Стефанівна

Релігійна комунікація у контексті масової культури

2018

Петрушкевич М. С. Релігійна комунікація у контексті масової культури [Текст]: монографія / Марія Петрушкевич; Нац. ун-т ''Остроз. акад.''. - Острог: Вид-во Нац. ун-ту ''Остроз. акад.'', 2018. - 407 с.: іл.

К2-197220

Монографія присвячена дослідженню однієї з нагальних та знакових проблем сучасних антропології та філософії — релігійній комунікації. Чи може масова культура впливати та змінювати усталені та випробувані часом способи релігійної комунікації? Як різні релігії та церкви реагують на виклики інформаційного суспільства? Чому сучасний вірянин є носієм усіх рис масової культури та діє як споживач навіть у релігійному спілкуванні? Що таке медіарелігійність?

Аналіз цих та інших питань .дає змогу зрозуміти, як трансформується людина та її погляди під впливом масмедіа, інформаційного суспільства та масової культури.

Масова релігійна комунікація висвітлюється через діяльність преси, радіо, телебачення, Інтернету та нових медіа, таких як соціальні мережі.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у серпні 2018

 

Останні надходження

Вортман, Дмитро
Сластіон, Опанас Георгійович
Гутник, Людмила Миколаївна
Попович, Мирослав Володимирович
Литвиненко, Таміла Анатоліївна
Марценюк, Тамара Олегівна
Миславський, Володимир Наумович
Яневский, Даниил Борисович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання