Багатокритеріальна оптимізація на графах

Клименко Віссаріон Григорович

Багатокритеріальна оптимізація на графах

2018

Клименко В. Г. Багатокритеріальна оптимізація на графах [Текст]: наук. вид.: [монографія] / В. Г. Клименко. - 7-ме вид., допов. - Харків: Федорко, 2018. - 727 с.: іл.

К3-63941

В монографії представлені наукові результати автора по дослідженню цілого ряду, побудованих ним, багатокритеріальних формалізованих моделей оптимізаційних задач на графах, які базуються на концепції упорядкування евклідового точково-векторного простору «по максимуму» і «по мінімуму». В ній формулюються і доводяться теореми існування єдиного розв’язку запропонованих автором задач багатокритеріальної оптимізації, а також встановлюється еквівалентність цих задач і споріднених з ними стратегічних ігор. Розглядаються ітераційні методи розв’язування поставлених задач, які ілюструються конкретними прикладами.

Ця книга є цілком оригінальною і не має аналогів в світовій літературі. Розрахована на спеціалістів в області прикладної математики і системного аналізу, магістрів, студентів-дипломників.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у серпні 2018

 

Останні надходження

Колесников Александр Иванович
Третяк Кирило Олегович
Мизак Нестор Степанович
Жегус Олена Валентинівна
Wilson Edwin
Зубков Віталій Сергійович
Шюц Альфред
Курилов Станислав Васильевич
Сорока Юрій Володимирович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання