Клименко Віссаріон Григорович

Багатокритеріальна оптимізація на графах

2018

Клименко В. Г. Багатокритеріальна оптимізація на графах [Текст]: наук. вид.: [монографія] / В. Г. Клименко. - 7-ме вид., допов. - Харків: Федорко, 2018. - 727 с.: іл.

К3-63941

В монографії представлені наукові результати автора по дослідженню цілого ряду, побудованих ним, багатокритеріальних формалізованих моделей оптимізаційних задач на графах, які базуються на концепції упорядкування евклідового точково-векторного простору «по максимуму» і «по мінімуму». В ній формулюються і доводяться теореми існування єдиного розв’язку запропонованих автором задач багатокритеріальної оптимізації, а також встановлюється еквівалентність цих задач і споріднених з ними стратегічних ігор. Розглядаються ітераційні методи розв’язування поставлених задач, які ілюструються конкретними прикладами.

Ця книга є цілком оригінальною і не має аналогів в світовій літературі. Розрахована на спеціалістів в області прикладної математики і системного аналізу, магістрів, студентів-дипломників.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у серпні 2018

 

Останні надходження

Polyakov Maxim
Lukanov Yuriy
Тетлок Філіп
Збанацька Оксана Миколаївна
Кличко Володимир Володимирович
Шлегель Карл
Стеблюк Всеволод Володимирович
Лещенко Роман Миколайович
Єрмоленко Володимир
Міночкіна Ольга Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання