Клименко Віссаріон Григорович

Багатокритеріальна оптимізація на графах

2018

Клименко В. Г. Багатокритеріальна оптимізація на графах [Текст]: наук. вид.: [монографія] / В. Г. Клименко. - 7-ме вид., допов. - Харків: Федорко, 2018. - 727 с.: іл.

К3-63941

В монографії представлені наукові результати автора по дослідженню цілого ряду, побудованих ним, багатокритеріальних формалізованих моделей оптимізаційних задач на графах, які базуються на концепції упорядкування евклідового точково-векторного простору «по максимуму» і «по мінімуму». В ній формулюються і доводяться теореми існування єдиного розв’язку запропонованих автором задач багатокритеріальної оптимізації, а також встановлюється еквівалентність цих задач і споріднених з ними стратегічних ігор. Розглядаються ітераційні методи розв’язування поставлених задач, які ілюструються конкретними прикладами.

Ця книга є цілком оригінальною і не має аналогів в світовій літературі. Розрахована на спеціалістів в області прикладної математики і системного аналізу, магістрів, студентів-дипломників.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у серпні 2018

 

Останні надходження

Вортман, Дмитро
Сластіон, Опанас Георгійович
Гутник, Людмила Миколаївна
Попович, Мирослав Володимирович
Литвиненко, Таміла Анатоліївна
Марценюк, Тамара Олегівна
Миславський, Володимир Наумович
Яневский, Даниил Борисович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання