Кремень Василь Григорович

Філософія людиноцентризму в освітньому просторі

2018

Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі [Текст]: [монографія] / В. Г. Кремень; Акад. пед. наук України. - 3-тє вид. - Київ: Знання України, 2018. - 523 с.

К3-63935

У монографії вперше в історії вітчизняної суспільствознавчої думки аналізується концепт людиноцентризму - нової якості філософського розуміння людини. На основі поглибленого вивчення сучасних досягнень інформаційних технології, генетики, медицини, науки в цілому автор показує актуальність філософії людиноцентризму як відповіді на виклики сучасного глобального світу.

Розрахована на викладачів, аспірантів, студентів, працівників соціогуманітарної сфери, всіх, хто цікавиться проблемами освіти, культури, інноваційного мислення, перспективами подальшого розвитку людини.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у серпні 2018

 

Останні надходження

Polyakov Maxim
Lukanov Yuriy
Тетлок Філіп
Збанацька Оксана Миколаївна
Кличко Володимир Володимирович
Шлегель Карл
Стеблюк Всеволод Володимирович
Лещенко Роман Миколайович
Єрмоленко Володимир
Міночкіна Ольга Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання