Філософія людиноцентризму в освітньому просторі

Кремень Василь Григорович

Філософія людиноцентризму в освітньому просторі

2018

Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі [Текст]: [монографія] / В. Г. Кремень; Акад. пед. наук України. - 3-тє вид. - Київ: Знання України, 2018. - 523 с.

К3-63935

У монографії вперше в історії вітчизняної суспільствознавчої думки аналізується концепт людиноцентризму - нової якості філософського розуміння людини. На основі поглибленого вивчення сучасних досягнень інформаційних технології, генетики, медицини, науки в цілому автор показує актуальність філософії людиноцентризму як відповіді на виклики сучасного глобального світу.

Розрахована на викладачів, аспірантів, студентів, працівників соціогуманітарної сфери, всіх, хто цікавиться проблемами освіти, культури, інноваційного мислення, перспективами подальшого розвитку людини.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у серпні 2018

 

Останні надходження

Колесников Александр Иванович
Третяк Кирило Олегович
Мизак Нестор Степанович
Жегус Олена Валентинівна
Wilson Edwin
Зубков Віталій Сергійович
Шюц Альфред
Курилов Станислав Васильевич
Сорока Юрій Володимирович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання