Кремень Василь Григорович

Філософія людиноцентризму в освітньому просторі

2018

Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі [Текст]: [монографія] / В. Г. Кремень; Акад. пед. наук України. - 3-тє вид. - Київ: Знання України, 2018. - 523 с.

К3-63935

У монографії вперше в історії вітчизняної суспільствознавчої думки аналізується концепт людиноцентризму - нової якості філософського розуміння людини. На основі поглибленого вивчення сучасних досягнень інформаційних технології, генетики, медицини, науки в цілому автор показує актуальність філософії людиноцентризму як відповіді на виклики сучасного глобального світу.

Розрахована на викладачів, аспірантів, студентів, працівників соціогуманітарної сфери, всіх, хто цікавиться проблемами освіти, культури, інноваційного мислення, перспективами подальшого розвитку людини.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у серпні 2018

 

Останні надходження

Яворська, Надія Петрівна
Федорчак, Олексій Євстахійович
Макстон, Ґрем
Семихат, Віктор Дмитрович
Волошин, Любов Василівна
Шактер, Рафаель
Почепцов, Георгий Георгиевич
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання