Соціосфера українського музично-драматичного театру останньої третини XIX - початку XX століття

Ян Ірина Миколаївна

Соціосфера українського музично-драматичного театру останньої третини XIX - початку XX століття

2017

Ян І. М. Соціосфера українського музично-драматичного театру останньої третини XIX - початку XX століття [Текст]: монографія / Ірина Ян; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. - Київ: НАКККіМ, 2017. - 280 с.

К2-197165

Монографію присвячено дослідженню феномену українського музично-драматичного театру як важливої складової соціосфери культури України. У системі соціокультурних зв’язкйв театр виступає виразником коду національної свідомості, скарбницею етноменталітету, джерелом збереження фольклорних традицій у духовному поступі української нації. Автор досліджує функціонування українського музично- драматичного театру через цілісний комплекс естетико-художніх і соціокультурних зв’язків у культурно-топографічному та субетнічному вимірах соціосфери суспільства. Обґрунтовано висновок про визначальну роль українського музично-драматичного театру як соціального культуротворчого інституту в історії України останньої третини ХІХ - початку ХХ століття.

Для фахівців галузей мистецтвознавства, історії культури України, культурології, теоретиків і практиків театрального мистецтва, викладачів та студентів культурно-мистецьких і гуманітарних закладів вищої освіти.

Фонд відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Надійшло у серпні 2018

 

Останні надходження

Соф’їн Михайло Ігорович
Сукаленко Тетяна Миколаївна
Філіппов Станіслав Олександрович
Галунько Віра Миколаївна
Худоба Олександра
Мэнсон Марк
Рикс Томас
Аль-Халили Джим
Швабер Кен
Посацький Богдан Степанович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання