Соціосфера українського музично-драматичного театру останньої третини XIX - початку XX століття

Ян Ірина Миколаївна

Соціосфера українського музично-драматичного театру останньої третини XIX - початку XX століття

2017

Ян І. М. Соціосфера українського музично-драматичного театру останньої третини XIX - початку XX століття [Текст]: монографія / Ірина Ян; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. - Київ: НАКККіМ, 2017. - 280 с.

К2-197165

Монографію присвячено дослідженню феномену українського музично-драматичного театру як важливої складової соціосфери культури України. У системі соціокультурних зв’язкйв театр виступає виразником коду національної свідомості, скарбницею етноменталітету, джерелом збереження фольклорних традицій у духовному поступі української нації. Автор досліджує функціонування українського музично- драматичного театру через цілісний комплекс естетико-художніх і соціокультурних зв’язків у культурно-топографічному та субетнічному вимірах соціосфери суспільства. Обґрунтовано висновок про визначальну роль українського музично-драматичного театру як соціального культуротворчого інституту в історії України останньої третини ХІХ - початку ХХ століття.

Для фахівців галузей мистецтвознавства, історії культури України, культурології, теоретиків і практиків театрального мистецтва, викладачів та студентів культурно-мистецьких і гуманітарних закладів вищої освіти.

Фонд відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Надійшло у серпні 2018

 

Останні надходження

Єсаулов, Сергій Михайлович
Потанина, Ирина Сергеевна
Іздрик, Юрій Романович
Литвинов, Анатолій Леонідович
Олланд, Франсуа
Mykhaylenko, Valery V.
Балаґе, Ґільєм
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання