Горбатюк Тарас Віталійович

Теорія цивілізацій та гуманітарні проблеми людства

2015

Горбатюк Т. В. Теорія цивілізацій та гуманітарні проблеми людства [Текст]: монографія / Горбатюк Т. В., Данилова Т. В.; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ: НУБіП України; Ніжин: Лисенко М. М., 2015. - 455 с.: іл.

К2-184834

Монографія «Теорія цивілізацій та гуманітарні проблеми людства» присвячена дослідженню цивілізаційних парадигм і пов'язаних з ними гуманітарних проблем сучасної цивілізації. У монографії глибоко та грунтовно досліджено багатовимірність поняття «цивілізація», запропоновано ретроспективний аналіз цивілізаційної теорії, зосереджено увагу на класичних теоріях цивілізації, здійснено спробу окреслити модуси майбутнього в контексті сучасних геополітичних реалій. Авторами проведено багатоаспектний аналіз гуманітарних проблем сучасності, проаналізовано феномен сучасної науки, її перспективи та ризики розвитку в контексті глобалізаційних процесів. Логічним продовженням монографічного дослідження є хрестоматія, що представляє собою систематизоване з 'єднання відібраних фрагментів книг М.Я. Данилевського, О. Щпенглера, А. Тойнбі, Ф. Фукуями та С. Гантінгтона.

Монографія знайде своїх читачів у колі науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів, а також всіх небайдужих до майбутнього людської спільноти.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у березні 2016

 

Останні надходження

Болотских, Олег Николаевич
Немцова, Валентина Сергеевна
Лисенко, Іван Максимович
Кобзева, Тетяна Василівна
Ландау, Александр
Ільків, Олег Васильович
Белько, Олег Олександрович
Завальнюк, Олександр Михайлович
Гараджаев, Джейхун
Овсіюк, Оксана Володимирівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання