Горбатюк Тарас Віталійович

Теорія цивілізацій та гуманітарні проблеми людства

2015

Горбатюк Т. В. Теорія цивілізацій та гуманітарні проблеми людства [Текст]: монографія / Горбатюк Т. В., Данилова Т. В.; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ: НУБіП України; Ніжин: Лисенко М. М., 2015. - 455 с.: іл.

К2-184834

Монографія «Теорія цивілізацій та гуманітарні проблеми людства» присвячена дослідженню цивілізаційних парадигм і пов'язаних з ними гуманітарних проблем сучасної цивілізації. У монографії глибоко та грунтовно досліджено багатовимірність поняття «цивілізація», запропоновано ретроспективний аналіз цивілізаційної теорії, зосереджено увагу на класичних теоріях цивілізації, здійснено спробу окреслити модуси майбутнього в контексті сучасних геополітичних реалій. Авторами проведено багатоаспектний аналіз гуманітарних проблем сучасності, проаналізовано феномен сучасної науки, її перспективи та ризики розвитку в контексті глобалізаційних процесів. Логічним продовженням монографічного дослідження є хрестоматія, що представляє собою систематизоване з 'єднання відібраних фрагментів книг М.Я. Данилевського, О. Щпенглера, А. Тойнбі, Ф. Фукуями та С. Гантінгтона.

Монографія знайде своїх читачів у колі науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів, а також всіх небайдужих до майбутнього людської спільноти.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у березні 2016

 

Останні надходження

Мелехов Андрей
Братичак Михайло Миколайович
Індутний Володимир Васильович
Эрл Томас
Моргун, Алла Серафимівна
Вікінг Мік
Соколюк Людмила Данилівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання