Сучасна парадигма фінансової безпеки акціонерних товариств

Стащук Олена Володимирівна

Сучасна парадигма фінансової безпеки акціонерних товариств

2018

Стащук О. В. Сучасна парадигма фінансової безпеки акціонерних товариств [Текст]: монографія / О. В. Стащук; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль: ТНЕУ, 2018. - 398 с.

К2-197309

Досліджено теоретичні основи забезпечення фінансової безпеки акціонерних товариств в Україні. Систематизовано загрози, що впливають на стан фінансової безпеки корпоративних структур. Удосконалено методологічну основу наукового пізнання фінансової безпеки акціонерних товариств. Проведено інтегральний аналіз стану фінансової безпеки провідних підприємств машинобудування `в Україні. Розроблено науково-методичні положення та практичні рекомендації щодо забезпечення фінансової безпеки акціонерних товариств і створення системи протидії загрозам. Виокремлено домінанти фінансової безпеки підприємств акціонерної форми власності.

Для науковців, практиків та інших спеціалістів у сфері управління фінансами акціонерних товариств, а також для студентів, що вивчають дисципліни «Фінанси підприємств», «Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва», «Фінансовий менеджмент», «Управління капіталом підприємства».

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у вересні 2018

 

Останні надходження

Єсаулов, Сергій Михайлович
Потанина, Ирина Сергеевна
Іздрик, Юрій Романович
Литвинов, Анатолій Леонідович
Олланд, Франсуа
Mykhaylenko, Valery V.
Балаґе, Ґільєм
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання