Сучасна парадигма фінансової безпеки акціонерних товариств

Стащук Олена Володимирівна

Сучасна парадигма фінансової безпеки акціонерних товариств

2018

Стащук О. В. Сучасна парадигма фінансової безпеки акціонерних товариств [Текст]: монографія / О. В. Стащук; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль: ТНЕУ, 2018. - 398 с.

К2-197309

Досліджено теоретичні основи забезпечення фінансової безпеки акціонерних товариств в Україні. Систематизовано загрози, що впливають на стан фінансової безпеки корпоративних структур. Удосконалено методологічну основу наукового пізнання фінансової безпеки акціонерних товариств. Проведено інтегральний аналіз стану фінансової безпеки провідних підприємств машинобудування `в Україні. Розроблено науково-методичні положення та практичні рекомендації щодо забезпечення фінансової безпеки акціонерних товариств і створення системи протидії загрозам. Виокремлено домінанти фінансової безпеки підприємств акціонерної форми власності.

Для науковців, практиків та інших спеціалістів у сфері управління фінансами акціонерних товариств, а також для студентів, що вивчають дисципліни «Фінанси підприємств», «Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва», «Фінансовий менеджмент», «Управління капіталом підприємства».

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у вересні 2018

 

Останні надходження

Borovyk, A. V.
Сверстюк Євген
Ушкалов Леонід Володимирович
Хромець Віталій Леонідович
Стяжкіна Олена
Енаф Марсель
Строґац Стівен
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання