Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи: Болгарія, Польща, Словаччина, Україна

Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи: Болгарія, Польща, Словаччина, Україна

2018

Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи: Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Текст]: монографія / [Валігура В. А., Зварич І. Я., Зварич Р. Є. та ін.]; за наук. ред. А. І. Крисоватого і Є. В. Савельєва; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль: ТНЕУ, 2018. - 671 с.: іл.

К2-197332

У монографії проведено комплексне дослідження основних тенденцій регіонального розвитку Болгарії, Польщі, Словаччини і України у контексті загальноєвропейських процесів. Акцентовано увагу на теоретичних основах формування регіональної політики, європейській системі територіально регіональних утворень, трансформації євроінтеграційних намірів України в умовах Брекзиту, поширенні макропруденційному регулюванні, регіональній валютній інтеграції, векторах стимулювання полюсів зростання, бюджетному федералізм та місцевих запозиченнях, децентралізації і секторальному розвитку регіонів, локальних виробничих системах і кластеризаціі'. Виокремлено дослідження трансформації місцевого самоврядування та досвід регіональних реформ країн Східної Європи.

Для науковців, економістів, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних вищих навчальних закладів, працівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, керівників і менеджерів підприємств та організацій.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у вересні 2018

 

Останні надходження

Borovyk, A. V.
Сверстюк Євген
Ушкалов Леонід Володимирович
Хромець Віталій Леонідович
Стяжкіна Олена
Енаф Марсель
Строґац Стівен
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання