Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи: Болгарія, Польща, Словаччина, Україна

2018

Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи: Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Текст]: монографія / [Валігура В. А., Зварич І. Я., Зварич Р. Є. та ін.]; за наук. ред. А. І. Крисоватого і Є. В. Савельєва; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль: ТНЕУ, 2018. - 671 с.: іл.

К2-197332

У монографії проведено комплексне дослідження основних тенденцій регіонального розвитку Болгарії, Польщі, Словаччини і України у контексті загальноєвропейських процесів. Акцентовано увагу на теоретичних основах формування регіональної політики, європейській системі територіально регіональних утворень, трансформації євроінтеграційних намірів України в умовах Брекзиту, поширенні макропруденційному регулюванні, регіональній валютній інтеграції, векторах стимулювання полюсів зростання, бюджетному федералізм та місцевих запозиченнях, децентралізації і секторальному розвитку регіонів, локальних виробничих системах і кластеризаціі'. Виокремлено дослідження трансформації місцевого самоврядування та досвід регіональних реформ країн Східної Європи.

Для науковців, економістів, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних вищих навчальних закладів, працівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, керівників і менеджерів підприємств та організацій.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у вересні 2018

 

Останні надходження

Вортман, Дмитро
Сластіон, Опанас Георгійович
Гутник, Людмила Миколаївна
Попович, Мирослав Володимирович
Литвиненко, Таміла Анатоліївна
Марценюк, Тамара Олегівна
Миславський, Володимир Наумович
Яневский, Даниил Борисович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання