Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи: Болгарія, Польща, Словаччина, Україна

2018

Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи: Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Текст]: монографія / [Валігура В. А., Зварич І. Я., Зварич Р. Є. та ін.]; за наук. ред. А. І. Крисоватого і Є. В. Савельєва; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль: ТНЕУ, 2018. - 671 с.: іл.

К2-197332

У монографії проведено комплексне дослідження основних тенденцій регіонального розвитку Болгарії, Польщі, Словаччини і України у контексті загальноєвропейських процесів. Акцентовано увагу на теоретичних основах формування регіональної політики, європейській системі територіально регіональних утворень, трансформації євроінтеграційних намірів України в умовах Брекзиту, поширенні макропруденційному регулюванні, регіональній валютній інтеграції, векторах стимулювання полюсів зростання, бюджетному федералізм та місцевих запозиченнях, децентралізації і секторальному розвитку регіонів, локальних виробничих системах і кластеризаціі'. Виокремлено дослідження трансформації місцевого самоврядування та досвід регіональних реформ країн Східної Європи.

Для науковців, економістів, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних вищих навчальних закладів, працівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, керівників і менеджерів підприємств та організацій.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у вересні 2018

 

Останні надходження

Polyakov Maxim
Lukanov Yuriy
Тетлок Філіп
Збанацька Оксана Миколаївна
Кличко Володимир Володимирович
Шлегель Карл
Стеблюк Всеволод Володимирович
Лещенко Роман Миколайович
Єрмоленко Володимир
Міночкіна Ольга Миколаївна
Стащук Олена Володимирівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання