Noospheric approach to development of cognition and economy

Polyakov Maxim

Noospheric approach to development of cognition and economy

2017

Polyakov, Maxim V. Noospheric approach to development of cognition and economy [Text]: lectures / M. V. Polyakov; transl. into Engl. by Yuliya Davydova u. Sergiy Kosenchuk; Association Noosphere (Dnipro). - Dnipro: New Ideology, 2017. - 127 p.: fig. - ISBN 978-617-7068-45-6.

ІН2-20658

Поляков М.В. Ноосферний підхід до розвитку пізнання і економіки

Предметом даного видання є розкриття поняття ноосфери як єдності біосфери і людства. Економічний розум сучасної людини не повинен антагоністично протистояти «природному розуму» . Поєднання понять «економіка» і «ноосфера» означає використання ноосферного (етико-екологічного) підходу до проблем і функцій управління соціально-економічними процесами.

Книга становить інтерес для дослідників і практиків з сфери практичної філософії, наукових досліджень, когнітології.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у вересні 2018

 

Останні надходження

Степанчук Юрій Степанович
Дубовий Олексій Володимирович
Мочернюк Наталія Дмитрівна
Геніш Олександр Віталійович
Бурбело, Михайло Йосипович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання