Кирилов Юрій Євгенович

Концептуальні засади конкурентоспроможного розвитку аграрного сектору економіки України в умовах глобалізації

2015

Кирилов Ю. Є. Концептуальні засади конкурентоспроможного розвитку аграрного сектору економіки України в умовах глобалізації [Текст]: [монографія] / Ю. Є. Кирилов; Держ. вищ. навч. закл. ''Херсон. держ. аграр. ун-т''. - Херсон: Олді-плюс, 2015. - 419 с.

К2-184774

В монографії обґрунтовано теоретичні та методологічні засади, надано практичні рекомендації щодо формування й забезпечення конкурентоспроможного розвитку аграрного сектору національної економіки в умовах євроінтеграції та глобалізації.

Визначено механізми конкурентоспроможного розвитку та регулювання аграрного сектору, моделі, показники та критерії оцінки конкурентоспроможності продовольчої безпеки. Здійснено аналіз, оцінку й діагностику сучасного стану та перспектив національного виробництва сільськогосподарської продукції в глобалізованому світі, обґрунтовано засоби удосконалення механізмів і стратегій управління конкурентоспроможним розвитком аграрного сектору, концептуальні засади його державного регулювання, у т.ч. шляхом розробки іміджевого національного бренду ''Аграрна Україна'', інституційної підтримки та моделювання підвищення конкурентоспроможності.

Розраховано на науковців, працівників органів державного управління, викладачів, аспірантів і студентів.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у березні 2016

 

Останні надходження

Шуляк Світлана Андріївна
Іщейкін Костянтин Євгенович
Діордіца Ігор Володимирович
Сиделковский Алексей Леонович
Говорущенко Тетяна Олександрівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання