Кирилов Юрій Євгенович

Концептуальні засади конкурентоспроможного розвитку аграрного сектору економіки України в умовах глобалізації

2015

Кирилов Ю. Є. Концептуальні засади конкурентоспроможного розвитку аграрного сектору економіки України в умовах глобалізації [Текст]: [монографія] / Ю. Є. Кирилов; Держ. вищ. навч. закл. ''Херсон. держ. аграр. ун-т''. - Херсон: Олді-плюс, 2015. - 419 с.

К2-184774

В монографії обґрунтовано теоретичні та методологічні засади, надано практичні рекомендації щодо формування й забезпечення конкурентоспроможного розвитку аграрного сектору національної економіки в умовах євроінтеграції та глобалізації.

Визначено механізми конкурентоспроможного розвитку та регулювання аграрного сектору, моделі, показники та критерії оцінки конкурентоспроможності продовольчої безпеки. Здійснено аналіз, оцінку й діагностику сучасного стану та перспектив національного виробництва сільськогосподарської продукції в глобалізованому світі, обґрунтовано засоби удосконалення механізмів і стратегій управління конкурентоспроможним розвитком аграрного сектору, концептуальні засади його державного регулювання, у т.ч. шляхом розробки іміджевого національного бренду ''Аграрна Україна'', інституційної підтримки та моделювання підвищення конкурентоспроможності.

Розраховано на науковців, працівників органів державного управління, викладачів, аспірантів і студентів.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у березні 2016

 

Останні надходження

Степин Константин Николаевич
Алєксєєнко Тетяна Федорівна
Максвелл Джон
Михайлюк Галина Олегівна
Кралюк Петро Михайлович
Вовк Ольга Ігорівна
Leszczak Oleg
Матійків Ірина Миколаївна
Токмань Ганна Леонідівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання