Нариси з історії інонаціонального театру в Україні ХХ - початку ХХІ століть

Нариси з історії інонаціонального театру в Україні ХХ - початку ХХІ століть

2017

Нариси з історії інонаціонального театру в Україні ХХ - початку ХХІ століть [Текст] / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва; за заг. наук. ред. Марини Гринишиної. - Київ: Фенікс, 2017. - 975 с., XVI с. іл.

К3-64107

Фундаментальне колективне наукове дослідження «Нариси з історії інонаціонального театру в Україні ХХ — початку XXI ст. r) є наступною вправою з аналізу специфіки національного сценічного мистецтва, чиїми попередниками були колективні монографії «Нариси 3 історії театрального мистецтва України ХХ століття» (К., 2006) та «Український театр ХХ століття: Антологія вистав» (К., 2012), підготовлені відділом театрознавства Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України за загальною науковою редакцією доктора мистецтвознавства п-ні Марини Гринишиної. Тут вперше у вітчизняному театрознавстві творчий шлях інонаціональних (тобто неукраїнських) сценічних угруповань, які набули професійного статусу або стаціонувалися на питомих теренах України на межі ХІХЇХХ ст., становить окремий предмет вивчення.

Комплексне дослідження інонаціонального театрального руху в Україні зазначеного часового відтинку ґрунтоване на архівних, мемуарних, ілюстративних матеріалах та на театральній періодиці широкого спектру. У «Нарисах...» ретельно врахована думка українських та зарубіжних театрознавців, які у різний час зверталися до історії окремих сценічних колективів.

Видання розраховане на широке коло читачів: від спеціалістів з фаху до всіх тих, кого цікавить історія театру та сучасна театральна практика в Україні.

Також воно придатне для використання в якості навчального посібника з курсу історії вітчизняного сценічного мистецтва у спеціалізованих вузах.

Фонд відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Надійшло у жовтні 2018

 

Останні надходження

Соф’їн Михайло Ігорович
Сукаленко Тетяна Миколаївна
Філіппов Станіслав Олександрович
Галунько Віра Миколаївна
Худоба Олександра
Мэнсон Марк
Рикс Томас
Аль-Халили Джим
Швабер Кен
Посацький Богдан Степанович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання