Пропедевтика внутрішньої медицини

Яворський, Остап Григорович

Пропедевтика внутрішньої медицини

2016

Навчальний DVD-фільм "Пропедевтика внутрішньої медицини" [Електронний ресурс] / О. Г. Яворський. - Електрон. дані. - Львів : Б. в., 2016. - 1 ел. опт. диск (DVD-ROM) : кольор., зв. - Систем. требования: Windows XP або вище ; Media Player ; mp4. - Назва з етикетки диска. - Укр. й англ. мовами. - (У контейнері) : 30.00 грн.
В одному контейнері з 2-ма іншими DVD, 1 CD-ROM
Издание является приложением к документу:
Пропедевтика внутрішніх хвороб : підруч. для студентів вищ. мед. закл. освіти III-IV рівня акредитації / [Ю. І. Децик, О. Г. Яворський, Є М. Нейко та ін.] ; за ред. О. Г. Яворського. - 4-те вид., випр. і допов.. - Київ : Медицина, 2016. - 551с. : іл. - ISBN 978-917-505-492-5. Шифр К4-26938+Х3-3648, Х3-3649, Х3-3650, Х3-3651

К4-26938+Х3-3648, Х3-3649, Х3-3650, Х3-3651

Підручник складається із загальної і спеціальної частин. У загальній частині викладено основні клінічні, інструментально-функціональні і лабораторні методи діагностики внутрішніх хвороб, а також висвітлено питання медичної етики, деонтології та загальної методології встановлення діагнозу.
У спеціальній частині детально описано методи обстеження хворих із різною патологією внутрішніх органів (зокрема, із захворюваннями органів дихання, кровообігу, травлення тощо), симптоматику, синдроми і принципи лікування основних внутрішніх хвороб.
У підручнику містяться додатки, у яких наведено нормальні величини основних лабораторних показників і схему історії хвороби.
Підручник укомплектований такими електронними носіями (автор — професор О.Г. Яворський): 1. DVD-фільм «Анамнез. Огляд: фото пацієнтів». 2. DVD-фільм «Пальпація, перкусія, аускультація» (українською й англійською мовами). 3. Аудіо-CD «Аускультація легень: основні й побічні дихальні шуми. Аускультація серця: тони й шуми». 4. DVD-фільм у двох частинах «Догляд за хворими. Основи медсестринської справи».
Для студентів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації.

Фонд залу електронних документів
Надійшло у жовтні 2018

 

Останні надходження

Єсаулов, Сергій Михайлович
Потанина, Ирина Сергеевна
Іздрик, Юрій Романович
Литвинов, Анатолій Леонідович
Олланд, Франсуа
Mykhaylenko, Valery V.
Балаґе, Ґільєм
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання