Пропедевтика внутрішньої медицини

Яворський, Остап Григорович

Пропедевтика внутрішньої медицини

2016

Навчальний DVD-фільм "Пропедевтика внутрішньої медицини" [Електронний ресурс] / О. Г. Яворський. - Електрон. дані. - Львів : Б. в., 2016. - 1 ел. опт. диск (DVD-ROM) : кольор., зв. - Систем. требования: Windows XP або вище ; Media Player ; mp4. - Назва з етикетки диска. - Укр. й англ. мовами. - (У контейнері) : 30.00 грн.
В одному контейнері з 2-ма іншими DVD, 1 CD-ROM
Издание является приложением к документу:
Пропедевтика внутрішніх хвороб : підруч. для студентів вищ. мед. закл. освіти III-IV рівня акредитації / [Ю. І. Децик, О. Г. Яворський, Є М. Нейко та ін.] ; за ред. О. Г. Яворського. - 4-те вид., випр. і допов.. - Київ : Медицина, 2016. - 551с. : іл. - ISBN 978-917-505-492-5. Шифр К4-26938+Х3-3648, Х3-3649, Х3-3650, Х3-3651

К4-26938+Х3-3648, Х3-3649, Х3-3650, Х3-3651

Підручник складається із загальної і спеціальної частин. У загальній частині викладено основні клінічні, інструментально-функціональні і лабораторні методи діагностики внутрішніх хвороб, а також висвітлено питання медичної етики, деонтології та загальної методології встановлення діагнозу.
У спеціальній частині детально описано методи обстеження хворих із різною патологією внутрішніх органів (зокрема, із захворюваннями органів дихання, кровообігу, травлення тощо), симптоматику, синдроми і принципи лікування основних внутрішніх хвороб.
У підручнику містяться додатки, у яких наведено нормальні величини основних лабораторних показників і схему історії хвороби.
Підручник укомплектований такими електронними носіями (автор — професор О.Г. Яворський): 1. DVD-фільм «Анамнез. Огляд: фото пацієнтів». 2. DVD-фільм «Пальпація, перкусія, аускультація» (українською й англійською мовами). 3. Аудіо-CD «Аускультація легень: основні й побічні дихальні шуми. Аускультація серця: тони й шуми». 4. DVD-фільм у двох частинах «Догляд за хворими. Основи медсестринської справи».
Для студентів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації.

Фонд залу електронних документів
Надійшло у жовтні 2018

 

Останні надходження

Соф’їн Михайло Ігорович
Сукаленко Тетяна Миколаївна
Філіппов Станіслав Олександрович
Галунько Віра Миколаївна
Худоба Олександра
Мэнсон Марк
Рикс Томас
Аль-Халили Джим
Швабер Кен
Посацький Богдан Степанович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання