Банківська діяльність у сфері інвестицій: проблеми розвитку, напрями вдосконалення, механізми управління

2015

Банківська діяльність у сфері інвестицій: проблеми розвитку, напрями вдосконалення, механізми управління [Текст]: монографія / [Б. І. Пшик, М. А. Вознюк, О. О. Вон Романов Кріспін та ін.]; за заг. ред. Б. І. Пшика; Ун-т банк. справи Нац. банку України. - Київ: УБС НБУ, 2015. - 398 с.: іл.

К2-184823

Монографія присвячена теоретичним і прикладним проблемам, що стосуються діяльності банків у сфері інвестицій. Розглянуто теоретичні засади формування механізму банківського інвестування, особливості банківського обслуговування інвестиційної діяльності клієнтів, проведено аналіз процесів формування і розміщення банками інвестиційних ресурсів. Результати досліджень містять обґрунтування пропозицій щодо формування організаційних та економічних умов забезпечення розвитку банківської діяльності у сфері інвестицій та управління нею.

Для фахівців інвестиційних підрозділів банків та інших фінансово-кредитних установ, працівників державних і регіональних органів виконавчої влади, наукових працівників, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблемами розвитку банківської діяльності у сфері інвестицій.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у березні 2016

 

Останні надходження

Шуляк Світлана Андріївна
Іщейкін Костянтин Євгенович
Діордіца Ігор Володимирович
Сиделковский Алексей Леонович
Говорущенко Тетяна Олександрівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання