Банківська діяльність у сфері інвестицій: проблеми розвитку, напрями вдосконалення, механізми управління

2015

Банківська діяльність у сфері інвестицій: проблеми розвитку, напрями вдосконалення, механізми управління [Текст]: монографія / [Б. І. Пшик, М. А. Вознюк, О. О. Вон Романов Кріспін та ін.]; за заг. ред. Б. І. Пшика; Ун-т банк. справи Нац. банку України. - Київ: УБС НБУ, 2015. - 398 с.: іл.

К2-184823

Монографія присвячена теоретичним і прикладним проблемам, що стосуються діяльності банків у сфері інвестицій. Розглянуто теоретичні засади формування механізму банківського інвестування, особливості банківського обслуговування інвестиційної діяльності клієнтів, проведено аналіз процесів формування і розміщення банками інвестиційних ресурсів. Результати досліджень містять обґрунтування пропозицій щодо формування організаційних та економічних умов забезпечення розвитку банківської діяльності у сфері інвестицій та управління нею.

Для фахівців інвестиційних підрозділів банків та інших фінансово-кредитних установ, працівників державних і регіональних органів виконавчої влади, наукових працівників, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблемами розвитку банківської діяльності у сфері інвестицій.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у березні 2016

 

Останні надходження

Регуш Юлія Сергіївна
Митрофаненко Юрій Станіславович
Білокінь Сергій Іванович
Тиліщак Володимир
Швець Валерій Тимофійович
Ренд Айн
Алай
Бринцев Олексій Васильович
Подорожна Тетяна Станіславівна
Мішенін Євген Васильович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання