Плоский Віталій Олексійович

Архітектура будівель та споруд

2016

Плоский В. О. Архітектура будівель та споруд [Текст]: підручник / В. О. Плоский, Г. В. Гетун, В. Д. Віроцький; під заг. ред. Г. В. Гетун. - Кам'янець-Подільський: Медобори, 2006 - .

Кн. 3: Історія архітектури і будівництва. - Кам'янець-Подільський: Рута, 2016. - 814 с.: іл., табл. - Бібліогр.: с. 807-808.

К4-26996

У підручнику викладена історія архітектури від часів її зародження до наших днів з урахуванням розвитку конструктивної основи зодчества і будівельних прийомів. Фактичний матеріал підручника базується на джерельній базі 12-томної «Всеобщей истории архитектуры» та доповнений розділами «Архітектура 1970. . .2015-х років» і «Архітектура України».

Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які навчаються за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво».

Фонд основного книгосховища
Надійшло у жовтні 2018

 

Останні надходження

Федоренко Владислав Леонідович
Тараненко Владимир Иванович
Тараненко Владимир Иванович
Магда Евгений Валериевич
Коструб Віктор
Савицький Ігор Васильович
Турчанін, Михайло Анатолійович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання