Архітектура будівель та споруд

Плоский Віталій Олексійович

Архітектура будівель та споруд

2016

Плоский В. О. Архітектура будівель та споруд [Текст]: підручник / В. О. Плоский, Г. В. Гетун, В. Д. Віроцький; під заг. ред. Г. В. Гетун. - Кам'янець-Подільський: Медобори, 2006 - .

Кн. 3: Історія архітектури і будівництва. - Кам'янець-Подільський: Рута, 2016. - 814 с.: іл., табл. - Бібліогр.: с. 807-808.

К4-26996

У підручнику викладена історія архітектури від часів її зародження до наших днів з урахуванням розвитку конструктивної основи зодчества і будівельних прийомів. Фактичний матеріал підручника базується на джерельній базі 12-томної «Всеобщей истории архитектуры» та доповнений розділами «Архітектура 1970. . .2015-х років» і «Архітектура України».

Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які навчаються за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво».

Фонд основного книгосховища
Надійшло у жовтні 2018

 

Останні надходження

Chun, Seung-hun.
Марчук, Іван Степанович
Синявський, Олекса Наумович
Погребняк, Марина Миколаївна
Кропивко, Ірина Валентинівна
Приятельчук, Олена Анатоліївна
Гуменюк, Надія Павлівна
Mykhaylenko, Valery V.
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання