Ґрунтознавство з основами геоботаніки

2018

Ґрунтознавство з основами геоботаніки [Текст]: навч. посіб. для студентів спец. ''Землевпорядкування і кадастр'' / М. Ф. Бережняк [та ін.]; за ред. Б. Є. Якубенка; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ: Ліра-К, 2018. - 611 с.: іл.

К2-198029

У посібнику наведено основні теоретичні положення ґрунтознавства, представлено генезис властивості та родючість основних типів ґрунтів' України. Наведено основні закономірності будови та динаміки природних й антропічних фітоценозів, а також фітоценотичне різноманіття в поєднанні із впливом природних і техногенних чинників У додатках розміщено довідковий матеріал із сучасних наукових публікацій та ДСТУ. Розрахований на використання науковцями, викладачами, аспірантами та студентами зі спеціальності «Землевпорядкування та кадастр».

Фонд основного книгосховища
Надійшло у жовтні 2018

 

Останні надходження

Волошин, Любов Василівна
Шактер, Рафаель
Почепцов, Георгий Георгиевич
Занусси, Кшиштоф
Смирнов, Вадим Николаевич
Ренчка, Інна Євгеніївна
Зиков, Ігор Семенович
Бець, Мар'яна Тіберіївна
Данько, Тетяна Іванівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання