Ґрунтознавство з основами геоботаніки

2018

Ґрунтознавство з основами геоботаніки [Текст]: навч. посіб. для студентів спец. ''Землевпорядкування і кадастр'' / М. Ф. Бережняк [та ін.]; за ред. Б. Є. Якубенка; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ: Ліра-К, 2018. - 611 с.: іл.

К2-198029

У посібнику наведено основні теоретичні положення ґрунтознавства, представлено генезис властивості та родючість основних типів ґрунтів' України. Наведено основні закономірності будови та динаміки природних й антропічних фітоценозів, а також фітоценотичне різноманіття в поєднанні із впливом природних і техногенних чинників У додатках розміщено довідковий матеріал із сучасних наукових публікацій та ДСТУ. Розрахований на використання науковцями, викладачами, аспірантами та студентами зі спеціальності «Землевпорядкування та кадастр».

Фонд основного книгосховища
Надійшло у жовтні 2018

 

Останні надходження

Плющ Леонід Іванович
Фукуяма Френсіс
Кульчицьки, Станіслав Владиславович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання