Ґрунтознавство з основами геоботаніки

Ґрунтознавство з основами геоботаніки

2018

Ґрунтознавство з основами геоботаніки [Текст]: навч. посіб. для студентів спец. ''Землевпорядкування і кадастр'' / М. Ф. Бережняк [та ін.]; за ред. Б. Є. Якубенка; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ: Ліра-К, 2018. - 611 с.: іл.

К2-198029

У посібнику наведено основні теоретичні положення ґрунтознавства, представлено генезис властивості та родючість основних типів ґрунтів' України. Наведено основні закономірності будови та динаміки природних й антропічних фітоценозів, а також фітоценотичне різноманіття в поєднанні із впливом природних і техногенних чинників У додатках розміщено довідковий матеріал із сучасних наукових публікацій та ДСТУ. Розрахований на використання науковцями, викладачами, аспірантами та студентами зі спеціальності «Землевпорядкування та кадастр».

Фонд основного книгосховища
Надійшло у жовтні 2018

 

Останні надходження

Колесников Александр Иванович
Третяк Кирило Олегович
Мизак Нестор Степанович
Жегус Олена Валентинівна
Wilson Edwin
Зубков Віталій Сергійович
Шюц Альфред
Курилов Станислав Васильевич
Сорока Юрій Володимирович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання