Конституційні моделі місцевого самоврядування у державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні

Федоренко Владислав Леонідович

Конституційні моделі місцевого самоврядування у державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні

2017

Федоренко В. Л. Конституційні моделі місцевого самоврядування у державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні [Текст]: монографія / Федоренко В. Л., Чернеженко О. М.; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, М-во юстиції України. - Київ: Ліра-К, 2017. - 287 с.

К2-197996

У монографії висвітлено проблеми теорії та історії місцевого самоврядування в Європі, обґрунтовано типологію його основних моделей.

Досліджено конституційні моделі місцевого самоврядування у державах-учасницях ЄС - Австрії, Великій Британії, Італії, Іспанії, Німеччині, Франції, Польщі, Угорщині, а також у державах-учасницях ЄС Балтики і Скандинавії. Особливу увагу приділено з'ясуванню особливостей моделі місцевого самоврядування та управління у Швейцарії. Комплексно, із залученням іноземних джерел, проаналізовано історичні витоки, конституційно-правові основи та управлінські практики утвердження і функціонування місцевого самоврядування у державах-учасницях ЄС та Швейцарії, а також перспективи застосування в Україні досвіду цих європейських держав щодо проведення реформ із децентралізації.

Окремий розділ монографії присвячено конституційним основам місцевого самоврядування та управління в Україні, а також реформі місцевого самоврядування на засадах децентралізації. Досліджено проблеми і здобутки процесу добровільного об'єднання територіальних громад та формування їх представницьких органів у 2016-2017 рр. Висвітлено роль міжнародних організацій, програм і грантів, спрямованих на удосконалення української моделі місцевого самоврядування та управління в Україні.

Розраховано на досвідчених та молодих науковців, викладачів вищих навчальних закладів і магістрів у сфері права та публічного управління, представників інститутів громадянського суспільства.

Видання Здійгнено за сприяння програии DESPRO в Україні.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у жовтні 2018

 

Останні надходження

Borovyk, A. V.
Сверстюк Євген
Ушкалов Леонід Володимирович
Хромець Віталій Леонідович
Стяжкіна Олена
Енаф Марсель
Строґац Стівен
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання