Системні технології

Системні технології

2017

Системні технології [Текст]: регіон. міжвуз. зб. наук. праць/ М-во освіти і науки України. - Дніпро: ДНВП ''Системні технології'', 2017. - №6. - Виходит раз на два місяця.

М/С050458/2017/6

Регіональний міжвузівський збірник наукових праць «Системні технології» заснований в січні 1997 року, видається 6 разів на рік і є професійним виданням в галузі технічних наук (ВАК України: №1-05/4 від 26.05.2010р.), який пройшов в 2015 році перереєстрацію.

У збірнику публікуються результати досліджень в галузі технічних наук присвячені проблемам системного моделювання технологічних об'єктів, обробки інформації, оптимізації параметрів процесів управління, дослідженню та розробці нових матеріалів тощо.

Видання збірника здійснюється російською, українською та англійською мовами з обов'язковим наданням англійського повнотекстового варіанту статті (п. 2.9 Наказу МОНмолодьспорту України від 17.10.2012р., №1112).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 8684 від 23.04.2004.

Префікс міжнародної регістрації періодичних видань ISSN 1562-9945.

Наукометричні бази

Регіональний міжвузівський збірник наукових праць «Системні технології'' з 2013 року внесено до інтегрованого національного електронного інформаціного ресурсу ''Україніка наукова''.

Доступ до електронної копії видання надається на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/SyTe

Регіональний міжвузівський збірник наукових праць «Системні технології'' з 2014 року внесено до реферативної бази даних наукових публікацій Index Copernicus – ICV 2014:41.10, ICV 2015:53.44, ICV 2016:60.20.

Регіональний міжвузівський збірник наукових праць «Системні технології'' з 2017 року внесено до бази даних Ulrichsweb Global Serials Directory.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у жовтні 2018

 

Останні надходження

Колесников Александр Иванович
Третяк Кирило Олегович
Мизак Нестор Степанович
Жегус Олена Валентинівна
Wilson Edwin
Зубков Віталій Сергійович
Шюц Альфред
Курилов Станислав Васильевич
Сорока Юрій Володимирович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання